Zhytomyr Ivan Franko State University

All Publications
All-time publications
1.2K
All-time open access publications
648
2022 publications
216
2022 open access publications
164
Journal Articles
All-time journal articles
1.2K
All-time open access journal articles
648
2022 journal articles
215
2022 open access journal articles
164


Latest Publications

No publications found.