Refine Search

New Search

Results: 14 journals found

Sort by
Kościół i Prawo
ISSN / EISSN : 0208-7928 / 2544-5804
Total articles: 175
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
ISSN / EISSN : 2081-1837 / 2544-5197
Total articles: 104
Roczniki Filozoficzne
ISSN / EISSN : 0035-7685 / 2450-002X
Total articles: 275
Roczniki Humanistyczne
ISSN / EISSN : 0035-7707 / 2544-5200
Total articles: 1,030
Roczniki Kulturoznawcze
ISSN / EISSN : 2082-8578 / 2544-5219
Total articles: 163
Roczniki Nauk Prawnych
ISSN / EISSN : 1507-7896 / 2544-5227
Total articles: 332
Roczniki Nauk Społecznych
ISSN / EISSN : 0137-4176 / 2544-5812
Total articles: 229
Roczniki Pedagogiczne
ISSN / EISSN : 2080-850X / 2544-5243
Total articles: 396
Roczniki Psychologiczne
ISSN / EISSN : 1507-7888 / 2451-4306
Total articles: 208
Roczniki Teologiczne
ISSN / EISSN : 2353-7272 / 2543-5973
Total articles: 1,247
Studia Norwidiana
ISSN / EISSN : 0860-0562 / 2544-4433
Total articles: 184
Studia Polonijne
ISSN / EISSN : 0137-5210 / 2544-526X
Total articles: 102
Teka Komisji Historycznej
ISSN : 1733-5388
Total articles: 11
Teka Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL
ISSN / EISSN : 2658-1175 / 2719-3144
Total articles: 23
Back to Top Top