Journal Tropical Plant Research

-
72 articles
Page of 8
Articles per Page
by
Preeti Kumari, A. K. Choudhary
Published: 30 November 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 592-599; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.078

Ashwani Kumar Bhardwaj, Sahil Kapoor, Avilekh Naryal, Pushpender Bhardwaj, Ashish Rambhau Warghat, Bhuvnesh Kumar, Om Prakash Chaurasia
Published: 31 October 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 508-516; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.067

Francine K. Botelanyele, Patience K. Kahola, Jean-Leon K. Kambale, Nicole S. Assani, Esther I. Yokana, Prosper S. Yangayobo, Honorine N. Habimana, Monizi Mawunu, Koto-te-Nyiwa Ngbolua
Published: 31 October 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 491-500; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.065

Nilu Halder
Published: 31 October 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 501-507; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.066

W.A.D.K. Wijesooriya, N. Deshappriya
Published: 31 October 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 470-480; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.063

Rajyasri Ghosh, Sreetama Bhadra, Maumita Bandyopadhyay
Published: 31 October 2016
Tropical Plant Research, Volume 3, pp 481-490; doi:10.22271/tpr.2016.v3.i3.064

Poonam Arya, Ragini Gothalwal
Published: 28 February 2017
Tropical Plant Research, Volume 4, pp 49-54; doi:10.22271/tpr.2017.v4.i1.007

Prem Prakash Jangid, Soumana Datta, Sandeep Yadav, Sangeeta Gupta
Published: 28 February 2017
Tropical Plant Research, Volume 4, pp 37-48; doi:10.22271/tpr.2017.v4.i1.006

Mohd. Kashif Kidwai
Published: 28 February 2017
Tropical Plant Research, Volume 4, pp 55-61; doi:10.22271/tpr.2017.v4.i1.008

Dyutiparna Chakraborty, Kamal C. Semwal, Sinchan Adhikari, Sobhan K. Mukherjee, Kanad Das
Published: 28 February 2017
Tropical Plant Research, Volume 4, pp 62-70; doi:10.22271/tpr.2017.v4.i1.009

Page of 8
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search