Journal Gyancity Journal of Engineering and Technology

-
33 articles
Page of 4
Articles per Page
by
Vandana Thind, D M Akbar Hussain, Shivani Sharma, M H Minwer
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 1, pp 48-55; doi:10.21058/gjet.2015.1106

S. M. Mohaiminul Islam, Md. Atiqur Rahman, Manvendra Janmaijaya, Tanesh Kumar
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 1, pp 10-19; doi:10.21058/gjet.2015.1102

Puneet Chandra Verma, Pragya Agarwal, Apurva Omer, Bhaskar Gururani, Sanchit Verma
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 3, pp 38-44; doi:10.21058/gjet.2017.31006

Tarun Singhal, Abhishek Shrivastava, Palash Jain, Rahul, Gaurav Verma
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 3, pp 24-30; doi:10.21058/gjet.2017.31004

Sahil Goyal, Ayushi Chodha, Aditya Singh, Divij Singla
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 2, pp 9-15; doi:10.21058/gjet.2016.2202

Gaurav Verma, Sourav Abhishek, Abhishek Chauhan, Anushka Singh, Manya Mehta
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 3, pp 8-17; doi:10.21058/gjet.2017.31002

Ashish Gupta
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 3, pp 31-37; doi:10.21058/gjet.2017.31005

Trishant Dev, Nischay Gupta, Ymmen Goel
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 2, pp 16-22; doi:10.21058/gjet.2016.2203

Chandrashekhar Patel, Ankita Pundir, Shivani Sharma, Priyanka Mehra, Parth Gautam
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 3, pp 18-23; doi:10.21058/gjet.2017.31003

Sujeet Pandey, Rishabh Mehta, Kartik Kalia, Anirudh Khanna, DM Akbar Hussain, Gaurav Verma
Gyancity Journal of Engineering and Technology, Volume 2, pp 23-28; doi:10.21058/gjet.2016.2204

Page of 4
Articles per Page
by

Refine Search

Authors

New Search

Advanced search