Refine Search

New Search

Advanced search

Journal Refrigeration Engineering and Technology

-
408 articles
Page of 41
Articles per Page
by
А. М. Радченко, Я. Зонмін, С. А. Кантор, Б. С. Портной
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 23-27; doi:10.15673/ret.v54i6.1258

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
М. А. Пирисунько
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 39-44; doi:10.15673/ret.v54i6.1259

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
А. Є. Денисова, Л. І. Морозюк, Альхемірі Саад Альдін, Г. В. Лужанська
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 50-57; doi:10.15673/ret.v54i6.1240

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Н. В. Жихаpєва, Є. О. Бабой, А. М. Басов
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 45-49; doi:10.15673/ret.v54i6.1260

Abstract:Визначено енергозберігаючі заходи підвищення енергоефективності в області кондиціювання за допомогою методів математичного моделювання схемно-технічних рішень і режимів роботи обладнання систем кондиціювання громадських об'єктів при використанні сучасних VRF систем. Розроблена комплексна модель оптимізації систем кондиціювання громадських об'єктів. Ця модель враховує не тільки нестаціонарне зовнішнє і внутрішнє теплове навантаження в приміщенні, але також і фактори по мінімізації змінної частини наведених витрат, пов'язаних з витратами енергії. Протестована цільова функція оптимізації спільної сумарної величини капітальних і експлуатаційних витрат на тепловий захист приміщень і кліматичне енергозберігаюче обладнання протягом терміну їх експлуатації із забезпеченням найменших приведених витрат. Можливості енергозбереження проведені при розрахунку універсальної цільової функції та програм математичного моделювання щодо визначення термінів окупності та величин цільової функції для порівнюваних варіантів. Проведений порівняльний аналіз на базі розробленої математичної моделі Daikin, Mitsubishi Electric, Fujitsu, Mitsubishi Heavy для об'єктів, які працюють протягом добового циклу в екстремально-нестаціонарному режимі. До таких об'єктів громадського призначення можна віднести театри, ресторани, заводські їдальні, конференц-зали тощо. При розрахунках за цією моделлю можна отримати термін окупності обладнання із застосуванням економічно-доцільної товщини ізоляції.
П. Ф. Стоянов
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 4-11; doi:10.15673/ret.v54i6.1255

Abstract:В статті виконано літературний огляд досліджень пов'язаних з удосконаленням теплообмінників з повітряним охолодженням, аналіз енергетичних показників конденсаторів з повітряним охолодженням, представлені основні напрямки підвищення їх енергетичної ефективності. Автором статті досліджено роботу повітряного конденсатора при зміні режимних параметрів його експлуатації, оцінено вплив робочого тіла холодильної установки на характеристики теплообмінника. Результати проведеного дослідження свідчать, що робоче тіло холодильної установки істотно впливає (до 9,2%) на показники теплової потужності обладнання в рівноцінних умовах експлуатації. Оцінено залежність витрати охолоджуючого повітря крізь теплообмінник, зміни необхідної потужності вентилятора від температури охолоджуючого повітря на вході в апарат за умови дотримання фіксованої температури конденсації хладону та теплової потужності конденсатору. Виявлено, що при підвищенні температурі зовнішнього повітря від 25 ºС до 28 ºС відбувається підвищення енергоспоживання вентилятора серійного апарату на 250%. В роботі оцінено енергетичну ефективність конденсаторів повітряного охолодження в залежності від параметрів навколишнього середовища, сформовані рекомендації щодо оптимізації роботи теплообмінників з повітряним охолодженням.
С. А. Русанов, К. В. Луняка, Д. В. Коновалов, А. А. Андрєєва
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 58-64; doi:10.15673/ret.v54i6.1261

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Є. І. Трушляков, М. І. Радченко, С. А. Кантор, В. С. Ткаченко
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 12-17; doi:10.15673/ret.v54i6.1256

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
І.о. Константинов, М. Г. Хмельнюк, О. Ю. Яковлева
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 65-71; doi:10.15673/ret.v54i6.1262

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ю. В. Байдак, І. А. Вереітіна, С. А. Коробко
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54, pp 18-22; doi:10.15673/ret.v54i6.1257

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
С. В. Шестопалов, Т. В. Кунуп, Б. Л. Пустовий
Refrigeration Engineering and Technology, Volume 54; doi:10.15673/ret.v54i3.1117

Abstract:Стаття присвячена розробці імітаційних моделей процесів управління наданням інтелектуальних сервісів в NGN. Показано, що для визначення ефективності управління наданням інтелектуальних сервісів різними авторами запропонована низка аналітичних моделей інтелектуальних надбудов як без врахування, так і з врахуванням самоподібності потоку заявок на інтелектуальні сервіси. При цьому зазначається, що створення аналітичних моделей при суттєвому ускладненні інтелектуальних надбудов стає практично неможливим. В такому випадку пропонується використовувати імітаційні моделі. Запропоновано інтелектуальну надбудову представити у вигляді системи масового обслуговування. Для моделювання інтелектуальних надбудов NGN у вигляді систем масового обслуговування без врахування самоподібності потоку заявок на інтелектуальні сервіси було прийнято рішення скористатися системою GPSS. Для моделювання інтелектуальних надбудов з урахуванням самоподібності потоку заявок пропонується використати систему «Network Simulator-2» (NS-2). В роботі представлено алгоритми функціонування та імітаційні моделі інтелектуальної надбудови, що надає один клас заявок без урахування самоподібності трафіку, інтелектуальної надбудови, що надає три класи заявок з відносними пріоритетами та без урахування самоподібності трафіку, і інтелектуальної надбудови з урахуванням самоподібності потоку заявок на інтелектуальні сервіси. Використовуючи імітаційні моделі без урахування та з урахуванням самоподібності трафіку для інтелектуальної надбудови, що обслуговує один клас заявок на інтелектуальні сервіси, визначені показники якості надаваних...
Page of 41
Articles per Page
by