Refine Search

New Search

Advanced search

Journal MATERIALS TRANSACTIONS

-
7,975 articles
Page of 798
Articles per Page
by
Naoya Hirata, Koichi Anzai
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 33-40; doi:10.2320/matertrans.mg201807

Haruki Itofuji, Kazuya Edane, Tomokatsu Kotani, Masayuki Itamura, Koichi Anzai
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 41-48; doi:10.2320/matertrans.mg201810

Xue-Zheng Yue, Hiroshi Fukazawa, Kazuya Maruyama, Keiji Matsuo, Koichi Kitazono
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 74-79; doi:10.2320/matertrans.l-m2018846

Jun Yaokawa, Yasushi Iwata, Yuichi Furukawa
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 10-18; doi:10.2320/matertrans.mg201806

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ikuzo Goto, Setsuo Aso, Ken-Ichi Ohguchi, Kengo Kurosawa, Hiroyuki Suzuki, Hiroyuki Hayashi, Jun-Ichi Shionoya
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 2-9; doi:10.2320/matertrans.mg201801

Takaomi Itoi, Shoichi Inoue, Kouki Nakamura, Syunichi Kitta, Keigo Okagawa
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 121-129; doi:10.2320/matertrans.l-m2018844

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hiroyuki Takahashi, Takuya Ishimoto, Takayuki Inoue, Hiroomi Kimura, Keita Uetsuki, Natsuki Okuda, Yohei Nakanishi, Jong Yeong Oh, Manabu Ito, Yoshio Nakashima, et al.
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 144-148; doi:10.2320/matertrans.m2018329

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Mei Liu, Atsushi Iizuka, Etsuro Shibata
MATERIALS TRANSACTIONS, Volume 60, pp 61-67; doi:10.2320/matertrans.m-m2018848

Igor I. Maslenikov, Vladimir N. Reshetov, Alexey S. Useinov
MATERIALS TRANSACTIONS; doi:10.2320/matertrans.md201902

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yasushi Shibuta
MATERIALS TRANSACTIONS; doi:10.2320/matertrans.me201712

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 798
Articles per Page
by