Journal of Zhejiang University-SCIENCE B

Journal Information
ISSN / EISSN : 1673-1581 / 1862-1783
Current Publisher: Zhejiang University Press (10.1631)
Total articles ≅ 1,870
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
LOCKSS
MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
PMC
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Yiying Yang, Qingqing Sun, Yang Liu, Hanzhi Yin, Wenping Yang, Yang Wang, Ying Liu, Yuxian Li, Shen Pang, Wenxi Liu, et al.
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 383-396; doi:10.1631/jzus.b2000606

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
ErKui Yue, Hua Tao,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 366-382; doi:10.1631/jzus.b2000519

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hao Geng, Qingchen Zhou, Wenhao Guo, Ling Lu, Liangkuan Bi, Yi Wang, Jie Min, ,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 341-347; doi:10.1631/jzus.b2000711

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Rongbo Zhang, Jin Liu, Bin Xu, You Wu, Shunli Liang,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 421-430; doi:10.1631/jzus.b2000771

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tao Bao, Ming Zhang, Yuanqing Zhou,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 397-409; doi:10.1631/jzus.b2000754

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Baixiang Wang, Jiakang Yang, Lijie Fan, Yu Wang, Chenqiu Zhang,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 410-420; doi:10.1631/jzus.b2000628

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guan Wang, Mingyue Hao, Qiong Liu, Yanlong Jiang, Haibin Huang, ,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 348-365; doi:10.1631/jzus.b2000441

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shijin Yuan, Yong Pan, Yan Xia, Yan Zhang, Jiangnan Chen, Wei Zheng, Xiaoping Xu, ,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 318-329; doi:10.1631/jzus.b2000608

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chao Li, Eleanor Brant, ,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 253-284; doi:10.1631/jzus.b2100009

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Weifeng Chen, Zhiwei Li, Xingxing Dong,
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B, Volume 22, pp 305-309; doi:10.1631/jzus.b2000661

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top