Journal Information
ISSN : 00086223
Current Publisher: Elsevier BV (10.1016)
Total articles ≅ 21,677
Google Scholar h5-index: 106
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

R. Udayabhaskar, R. Suresh, R.V. Mangalaraja, Jorge Yáñez, B. Karthikeyan, David Contreras
Published: 21 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.074

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zilong Zhang, Haihua Wu, Liwen Sang, Jian Huang, Yukiko Takahashi, Linjun Wang, Masataka Imura, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide, Meiyong Liao
Published: 20 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.072

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Dongjoon Shin, Hayoung Hwang, Taehan Yeo, Seonghyun Park, Taewon Kim, Jaeho Lee, Wonjoon Choi
Published: 20 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.071

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vitaly V. Porsev, Andrei V. Bandura, Sergey I. Lukyanov, Robert A. Evarestov
Published: 11 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.036

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Maria A. Augustyniak-Jabłokow, Krzysztof Tadyszak, Roman Strzelczyk, Ryhor Fedaruk, Raanan Carmieli
Published: 5 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.024

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Biaopeng Li, Congying Song, Dongming Zhang, Ke Ye, Kui Cheng, Kai Zhu, Jun Yan, Dianxue Cao, Guiling Wang
Published: 5 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.018

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Shihua Ma, Zheng Tang, Yiyi Fan, Jinping Zhao, Xiuxia Meng, Naitao Yang, Shuping Zhuo, Shaomin Liu
Published: 5 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.006

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Michael Ayiania, Alyssa J.R. Hensley, Kyle Groden, Manuel Garcia-Perez, Jean-Sabin McEwen
Published: 5 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.019

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hongmei Sun, Jun Liu, Chao Zhang, Qinglin Yuan, Yixing Ye, Wensheng Yan, Zhenfei Tian, Changhao Liang
Published: 3 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.06.007

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhuo Peng, Xiaoyu Qiu, Yang Yu, Dan Jiang, Haitao Wang, Guangyi Cai, Xinxin Zhang, Zehua Dong
Published: 2 June 2019
Carbon; doi:10.1016/j.carbon.2019.05.073

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.