Actual Problems of Medicine and Pharmacy

Journal Information
EISSN : 2788-5143
Published by: Lviv Medical Institute LLC (10.52914)
Total articles ≅ 16
Filter:

Latest articles in this journal

Юрій Бунь, Орест Бунь, Олег Фітькало
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-10; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i2.45

Abstract:
Проведено дослідження 46 наркозалежних пацієнтів, які пройшли комплексне обстеження на базі КНП «Обласна клінічна лікарня», яким призначено довготривале комплексне лікування, під час якого застосовували системну, патогенетично обумовлену фармакотерапію із застосуванням життєво необхідних лікарських засобів та проводили тотальний остеоліз практично усього кісткового масиву нижньої щелепи. Відповідна хірургічна тактика лікування та патогенетично обумовлена фармакотерапія мають велике значення при токсичному остеомієліті у наркозалежних пацієнтів. За рахунок проведеного лікування не виявлено при повторній ортопантограмі нових ділянок некрозу кісткової тканини. Разом з тим, лікування було направлене на зниження інвалідизації хворих за умови стійкої відмови від вживання ПАР не за призначенням лікаря та підвищення якості і тривалості їх життя.
Алек Маненко, Ольга Касіян, , Надія Данилишин, Жанна Головацька
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-8; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i2.43

Abstract:
The designers and the administration of health care institutions face the urgent need to adapt the regulatory and technological documentation of Ukraine to the requirements of ISO 14644-1:1999 IDT «Clean rooms and related controlled environments. Part 1. Classification of cleanliness «for the construction of» clean rooms «in the reconstruction projects of surgical and obstetric hospitals, and modern pharmaceutical companies cannot produce competitive products without the introduction of» clean rooms «in the process of ISO, GMP, GLP - the best production and laboratory practices.
Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov, Аліна Осинцева, Сергій Негрецький, Anatolii Derkach
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-20; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i2.44

Abstract:
Проведено дослідження компетенцій для управління якістю у фармацевтичній галузі під час обігу ЛЗ у відповідності до стандартів GxP (GDP, GLP, GCP, GSP, GDP, GPP) в межах організації фармацевтичної справи, промислової та судової фармації. Проаналізовано зміни, що відбулися в сучасній системі фармацевтичного забезпечення населення, у відносинах між суб’єктами фармацевтичного ринку та державою. Вивчено роль фармацевтичних підприємств і закладів охорони здоров’я у контексті впровадження комплексу належних практик GxP. Акцентовано увагу на моделі формування організаційно-управлінської культури управління якістю у майбутніх фармацевтів в системі правовідносин «лікар-пацієнт-фармацевт-адвокат». Система правовідносин заснована на юридичній, фармацевтичній опіці, інтеграції загальних і спеціальних компетенцій. Актуалізовано потребу обґрунтування наукових засад професійної підготовки фармацевтів нової генерації, що володіють основами організаційно-управлінської культури та відповідними освітніми та комунікаційними технологіями щодо управління якістю за стандартами GxP упродовж обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку.
Світлана Різник, Юрій Різник, Тетяна Пиндус, Володимир Пиндус
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-9; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.37

Abstract:
The development of the pathological process in patient with generalized periodontitis accompanied by increased levels of ET-1 and proinflammatory cytokines such as TNF – α, IL – 1β, IL – 6 in oral fluid, which are the markers of endothelial dysfunction and contribute to the progression of inflammatory-dystrophic process in the periodontal tissues. The mechanism of the pathogenetic correlations justifies a scientific approach to the selection and usage of immunological research methods in patients with generalized periodontitis. All this testifies to a significant violation of hemodynamics of periodontal disease. Structural changes of blood capillaries with intravascular are revealed blood clotting is the basis for the appointment of such patients with prophylactic and curative anticoagulants.
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-25; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.39

Abstract:
В сучасних умовах планетарного поширення пандемії Covid-19, яка спостерігається серед усіх верств населення, щитоподібна залоза може відігравати одну з провідних ролей як у клінічному перебігові захворювання, так і в процесах постковідного відновлення функціональної активності людини. Саме мультидисциплінарні дослідження, що охоплюють такі галузі як медицина, математика, фармація, право та ін., підтверджують важливе значення щитоподібної залози для забезпечення життєдіяльності. У такому разі розкриття глибинної суті процесів, які відбуваються в ній в нормі та патології, можливе на основі інноваційного використання кореляційного аналізу з побудовою кореляційних портретів основних напрямків діяльності фолікулярних тироцитів.
Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov, Valentyn Shapovalov, Аліна Осинцева, Сергій Негрецький, Anatolii Derkach, Oleksandr Sichkarenko
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-18; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.36

Abstract:
Пандемія COVID-19 (штами «Дельта», «Омікрон) сприяла оптимізації роботи в режимі он-лайн, що вимагало освоєння нових навичок роботи в мережі Інтернет та додаткового навантаження на професорсько-викладацький склад Кафедри (індивідуальна праця із слухачами, інтернами в зручний для них час та вихідні дні тощо). Професорсько-викладацький склад та науковці Кафедри ХМАПО успішно проводить цикли з використанням технологій дистанційного навчання і 98% слухачів задоволені пройденими курсами. Кафедра активно співпрацює з професорсько-викладацьким складом та науковцями ЛМІ та інших ВУЗів України, країн СНД та ЄС. Підкреслено, що розробка та просування національної стратегії вищої освіти з урахуванням світового досвіду здатна підвищити конкурентоспроможність вузів Україні на світовому освітньому ринку та задовольнити потреби національного та загальносвітового ринку праці.
Ігор Гайдучок, Valerii Shapovalov, Valentyn Shapovalov
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-30; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.38

Abstract:
Проведено організаційно-правове вивчення та виконання адміністративним персоналом вишів ліцензійних умов і нормативно-правових актів щодо провадження освітньої діяльності в Україні під час пандемії на COVID-19. Обґрунтовано про необхідність подальшого вдосконалення системи ліцензування освітньої діяльності. Зазначено про доцільність збереження ліцензування освітньої діяльності для кожної спеціальності на кожному рівні вищої освіти та переходу до ліцензування освітньої діяльності лише за рівнями. Запропоновано про альтернативу створення окремих вимог для кожної спеціальності, що більше відповідає чинному Закону про вищу освіту. Але це проблематично з погляду можливості реалізації та, очевидно, суперечить курсу на дерегуляцію, і практикам, що існують в Європейському просторі вищої освіти. Ще однією альтернативою є перехід до ліцензування освітньої діяльності за галузями знань. На більш (але не дуже) віддалену перспективу потрібно вирішувати більш концептуальні питання: де пролягає межа доцільного втручання держави у діяльність ЗВО; що саме треба ліцензувати; які вимоги можуть бути корисними, а які лише перешкоджатимуть розвитку закладів вищої освіти. Подальші організаційно-правові дослідження щодо виконання адміністративним персоналом вишів ліцензійних умов і нормативно-правових актів для провадження освітньої діяльності в Україні під час пандемії на COVID-19 тривають.
Тетяна Градик, Аліна Циснецька
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-10; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.42

Abstract:
Наведені сучасні дані про застосування інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу (іНЗКТГ-2) у лікуванні серцевої недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Це новий клас ліків, схвалений для лікування ЦД. Показано, що вони володіють сприятливим метаболічним профілем і значно зменшують атеросклеротичні явища; випадки госпіталізації з приводу серцевої недостатность, серцево-судинну і загальну смертність, а також прогресування хронічної хвороби нирок. Хоча спочатку вважали, що іНЗКТГ-2 є лише гіпоглікемічними препаратами, але їх ефект вийшов далеко за межі цього, і зараз їх використання досліджують у лікуванні серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок, навіть у пацієнтів без цукрового діабету. Тому дуже важливо, щоб кардіологи, діабетологи, нефрологи та лікарі первинної ланки були ознайомлені з цим класом ліків.
Eugene Varivoda, Богдан Дзісь, Богдан Кондрацький, Оleksandra Stasyshyn, Валерія Красівська, Ольга Гуменюк, Ігор Гайдучок, Михайло Регеда, Аліна Циснецька, Василь Варивода, et al.
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 3, pp 1-12; https://doi.org/10.52914/apmp.v3i1.41

Abstract:
In 30 cancer patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum, a clinical study of the effect of intravenous infusions of the complex drug Sorbilact multifunctional action on plasma electrolytes in operated patients in the early postoperative period. Studies have shown that intravenous infusions of Sorbilact normalize plasma electrolytes in operated patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum in the early postoperative period. Normalization of electrolytes in blood plasma in operated patients is confirmed by the presence in the infusion of Sorbilact ions of potassium, sodium, chloru. Sorbilact infusion is recommended for widespread medical use in cancer patients with rectal cancer after anterior resection of the rectum, especially in the early postoperative period.
Ісаак Трахтенберг
Actual Problems of Medicine and Pharmacy, Volume 2, pp 1-3; https://doi.org/10.52914/apmp.v2i2.32

Abstract:
У сучасних умовах зростає роль мультидисциплінарних наукових досліджень. Зазначені дослідження об’єднують зусілля науковців, які створюють нові життєві лікарські засоби та впроваджують їх за участю лікарів, фармацевтів, фармакологів, токсикологів та юристів у медичну практику і промислове виробництво. Цілком зрозуміло, що упродовж мультидисциплінарної конференції будуть обговорюватися проблемні питання медичного і фармацевтичного права, які пов’язані з реформою у сфері охорони здоров’я та фармацевтичній галузі, що оптимізує розвиток аптечної екстемпоральної рецептури, експериментальної токсикології, медичної гігієни промислового середовища та довкілля, сучасного напрямку досліджень нанотоксикології, оцінки безпечності наночастинок сполук важких металів, лікарських засобів, ряду промислових композицій тощо. Виведення у найближчі роки української медицини та фармації на конкурентний світовий та європейський рівні може відбуватися завдяки проведенню в Україні мультидисциплінарних наукових конференцій, високому професіоналізму, знанням, досвіду та високим людським, духовним та моральним якостям українських лікарів, фармацевтів, юристів, фармакологів, токсикологів та інших фахівців, а також потужному промисловому, освітньому, науковому потенціалу, що базовою основою ефективного реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.
Back to Top Top