ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля

Journal Information
ISSN / EISSN : 1998-7927 / 2664-6498
Total articles ≅ 303
Filter:

Latest articles in this journal

М.о. Морнева, С.м. Голубєва, А.с. Торопов
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 20-23; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-20-23

Abstract:
У статті розглянуто питання щодо цифрових систем автоматичного керування, які відносяться до класу лінійних імпульсних систем, але мають свої особливості. Також знайдені різницеві рівняння і Z-перетворення передавальної функції двома способами: класичним і за допомогою білінійних перетворень. Побудовані перехідні і частотні характеристики системи автоматичного керування (САК). За допомогою математичного моделювання підтверджено, що при порівнянні характеристик безперервного і дискретного фільтрів з ростом частоти відмінність в характеристиках зростає.
Н.б. Чернецька-Білецька, А.с. Роговий, М.в. Мірошникова
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 69-75; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-69-75

Abstract:
На основі чисельного моделювання течії електропровідної рідини в трубопроводі з місцевими опорами визначено залежності коефіцієнтів втрат тиску під час течії в раптовому розширенні та раптовому звуженні. Розрахунок здійснено на основі вирішення рівнянь Нав’є-Стоксу осереднених за Рейнольдсом із SST (ShearStressTransport) моделлю турбулентності. Верифікацію програмного продукту проведено шляхом порівняння результатів експериментів з результатами чисельного моделювання.Дія магнітного поля приводить до зниження середньої та максимальної швидкостей, до збільшення швидкості в прикордонному шарі для течії електропровідної рідини в раптовому розширенні. На відміну від раптового звуження, в раптовому розширенні можна спостерігати відмінність картин течії за дії поперечного магнітного поля. Як для раптового звуження, та і для раптового розширення залежності відносних втрат повного тиску від числа Гартмана мають квадратичну залежність.
Є.с. Руднєв, І.с. Шевченко, Ю.а. Романченко
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 24-28; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-269-5-24-28

Abstract:
A mathematical description of an asynchronous machine with unreduced parameters in the space of real phase coordinates is given. When studying an asynchronous motor in a dual power supply system with controlled converters in rotor and stator circuits, there is a need for an AM model without parameters, in which the processes in the stator and rotor circuits will correspond to reality in magnitude. In addition, such a model is necessary when analyzing the energy parameters of the whole electric drive controlled by the rotor. To observe real processes in the stator and rotor, the model should be designed in separate spatial coordinate systems. In reference books for AM with a wound rotor (WR), as a rule, the real parameters (resistances, currents and voltages) of the stator and rotor and the voltage reduction coefficient ( ke ) are given. Bringing currents and resistances (inductances) is carried out by coefficients ki=ke and kr=ke2 respectively. Let's consider the description of the machine without reduction of parameters. For the convenience of further consideration, let's introduce the general value of the mutual inductance. We obtain an equation for the electromagnetic moment in real coordinates. Let's design a model in the MATLAB dynamic modeling environment using vector-matrix representation. Matrix algebraic operations with vector variables are implemented by Matlab Fn blocks, which are the calls to userdefined functions described in the form of M-files. The content of Matlab Fn functions is considered. On the model, the processes of starting of an AM with a phase rotor of AK-52-6 type were. Shows the graphs of start-up transients. The processes in the obtained model coincided with the results of modeling of this engine in the model with the coordinates reduced to the rotor. Thus, the energy processes described by this model correspond to the processes to the model with the given parameters, and the processes of currents and flux linkages changing of the stator and rotor are real. The model designed in the MATLAB/Simulink dynamic modeling environment can be used to study double-powered asynchronous electric drives.
Л.м. Дегтярьова, Ю.в. Вакуленко, О.б. Одарущенко
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 49-52; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-49-52

Abstract:
В статті виконано аналіз підходів до вибору і побудови систем контролю технічного стану систем захисту інформації. Система контролю повинна обробляти інформацію про ступінь працездатності контрольованої системи на підставі вимірювання змінних процесів. Ця система може мати два види контролю: динамічний та статистичний, кожен з яких має власні дії, що визначаються двома факторами: часом контролю і достовірністю контролю.
О.о. Кошель, С.ю. Сапронова
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 72-75; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-72-75

Abstract:
В статті представлено дослідження несправностей спеціального рухомого складу в експлуатації. Виявлено основні групи несправностей вагонів спеціалізованого рухомого складу. Здійснено аналіз несправностей спеціального рухомого складу за кодами груп та за даними технічного обслуговування. Найбільша кількість несправностей припадає на несучі конструкції (рама та кузов вагона), колісні пари. Така ситуація свідчить про необхідність розробки проєктів модернізації для несучих конструкцій, які вже вичерпали призначений термін служби, адже діюча ремонтна документація не передбачає усунення таких дефектів. Проведені дослідження сприятимуть попередженню передвчасного виходу з ладу елементів спеціального рухомого складу в експлуатації.
С.о. Клюєв, Б.в. Юров
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 66-71; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-66-71

Abstract:
В статті розглянуті основні елементи майбутньої модернізації транспортної логістики: розумний рухомий склад, безпілотні транспортні засоби, розподілені реєстри, технології 3D-друку й Інтернету речей. Наведено огляд Індустрії 4.0, її характерні риси та очікування від її впровадження. Досліджено зміни, які можуть статися із основними складовими частинами логістики в Індустрії 4.0: матеріальним потоком, логістичною операцією, логістичною функцією, логістичним ланцюгом постачання, логістичною мережею, логістичною системою. Показано, що в Індустрії 4.0 в логістичному ланцюгу поставок зменшиться кількість можливих напрямів протікання матеріального потоку, а продукція одразу після її виготовлення буде відправлятися покупцю.
С.м. Голубєва, М.о. Морнева
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 26-29; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-26-29

Abstract:
У статті розроблена класифікація електромеханічних перетворювачів (ЕМП), в основу якої покладено принцип електромеханічного зв'язку, що має чотири різновиди за функціональним призначенням і одинадцять різновидів класифікаційних параметрів ЕМП. В результаті дослідження одержана таблиця, в якій присутні практично всі відомі на сьогоднішній день ЕМП. Відповідно до класифікаційної таблицею все електромеханічні перетворювачі розбиті по горизонталі на енергетичні, виконавчі, вимірювальні і одноякірні перетворювачі, кожен з яких також поділяється за функціональними ознаками. По вертикалі таблиця розбита на ряд класифікаційних параметрів.
І.с. Шевченко, Є.с. Руднєв, Ю.а. Романченко
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 30-34; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-30-34

Abstract:
The model of rolling stand of a thick-plate rolling mill 3000 has been designed in the work in order to determine the oscillations frequencies that occur during operation, the effect of their amplitude on the dynamic deviations of the speed of the working body from the specified one.Presented results of the research dynamic to rolling cage 3000 at presentation her as seven masses electromechanic system. Shown influence clearance in mechanical issue on dynamic of the mechanism.The research by the method of mathematical modeling in the design and operation of mechanical equipment is substantiated.The design diagram of mechanical part of the electromechanical system is presented.Using the simulation results it was confirmed that the influence of internal viscous friction in shafting on the oscillation damping is not significant in relation to the damping properties of electric drive.Therefore, in the first approximation, it can be ignored. The electric drive of the rolling stand was considered as a TP-D system with speed and current regulators at their standard settings to the modular optimum. To reduce the magnitude of the elastic moments in the kinematic chain of the stand the armature current intensity generator in the electric drive is used.Simulation of the processes was carried out in Simulink of the MATLAB package.Thestand model is designed according to design scheme and reflects the branching into two channels with their combination through an elastic element – the material that is rolled.Based on real geometry and taking into account the properties of material the stiffness of shafts of mechanical transmissions were calculated.The model was set to a rolling program with a variable speed – in order to compensate the thickness difference, which corresponds to modern technological trends.Comparing the simulation results, it was found that the presence of a gap provokes the appearance of self-oscillations, the damping of which in a real mechanical system will occur due to damping properties of the shafts.The damping of oscillations takes place due to the damping properties of the electric drive. The appearance of a gap in the spindles leads to an increase in the system vibration frequency (70-80 Hz).
Г.м. Шворнікова, С.і. Сорока
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 112-117; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-112-117

Abstract:
Стаття присвячена дослідженню актуальних питань, що пов’язані з визначенням ризиків у проєктах розвитку транспортної інфраструктури. У роботі проведено аналіз досліджень проблем управління ризиками у транспортному будівництві, визначено поняття проєктного ризику та факторів, що визначають можливість їх настання. Наведено статистичні дані щодо інвестицій у транспорту галузь та підтверджено необхідність розробки інвестиційних проєктів щодо розвитку інфраструктури транспорту. Запропоновано класифікацію ризиків при реалізації проєктів транспортної інфраструктури на кожному етапі життєвого циклу, визначено фактори ризиків.
О.в. Фомін, А.о. Ловська, М.в. Павлюченков
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля pp 94-99; https://doi.org/10.33216/1998-7927-2021-268-4-94-99

Abstract:
В матеріалах статті проведено визначення навантаженості несучої конструкції напіввагона при розвантаженні грейферним ковшем. Для забезпечення міцності верхнього обв’язування несучої конструкції напіввагона при ударній взаємодії з грейферним ковшем запропоновано впровадження в нього пружньо-в’язкого матеріалу, наприклад, еластоміру. З метою обґрунтування запропонованого рішення проведено розрахунок на міцність несучої конструкції напіввагона. При цьому використаний метод скінчених елементів, реалізований в програмному комплексі SolidWorksSimulation. Результати розрахунку підтвердили доцільність запропонованого заходу. Проведені дослідження сприятимуть зменшенню пошкоджень несучих конструкцій напіввагонів, а також підвищенню ефективності їх експлуатації.
Back to Top Top