Problems of Informatization and Management

Journal Information
ISSN : 2073-4751
Published by: National Aviation University (10.18372)
Total articles ≅ 940
Filter:

Latest articles in this journal

Б. Г. Исмайлов
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15365

Abstract:
Визначається оптимальна конфігурація системи безпеки інформації (СБІ), як системи масового обслуговування з необмеженим обсягом буферної пам'яті, що забезпечує максимальну інформаційну безпеку мереж обслуговування об'єктів нафтогазовидобування шляхом забезпечення переходу всіх запитом не-санкціонованого доступу (НСД) від механізму захисту (МЗ). Розроблено обчислюва-лительного процедури і алгоритми дослідження оптимальних характеристик СБІ як однофазних багатоканальних систем масового обслуговування (СМО) з неограні-ченним обсягом буферної пам'яті. Проведено обчислювальні експерименти і напів-чени чисельні результати, які дозволяють використовувати їх при побудові СБІ в мережах різного призначення.
В. А. Касумов, К. Дж. Алиева
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15366

Abstract:
Аналіз параметрів флуоресценції хлорофілу є потужним інструментом вивчення впливу найрізноманітніших екологічних факторів на рослинні організми. Хімічні чинники та кліматичні умови, часто будучи інгібіторами і активаторами біоенергетичних процесів, що протікають в Тилакоїди рослинних клітин, здатні надавати виражений вплив на параметри кінетики і спектральні особливості флуоресценції, а також на її стаціонарний рівень. Дослідження кінетики флуоресценції можуть дати важливу інформацію, що стосується характеру активності фактора зовнішнього середовища по впливу на параметри фотосинтезу - застосовну в цілях екологічного моніторингу, а також з метою оцінки стійкості рослин.Диференціальні вимірювання параметрів флуоресценції хлорофілу набагато менше залежать від реадсорбції червоного світла, якщо враховується кінетика флуоресценції. Розрахунок здебільшого вегетаційних індексів базується на двох найбільш стабільних (що не залежать від інших чинників) ділянках кривої спектральної відбивної здатності рослин. На червону зону спектра припадає максимум поглинання сонячної радіації хлорофілом, а на ближню інфрачервону зону максимальне відображення енергії клітинною структурою листа. Індекси цієї групи відображають загальну кількість рослинності і використовуються для оцінки її стану при вирішенні шірокогокруга завдань. Вони узагальнюють і відображають вплив таких чинників, як вміст хлорофілу, площа поверхні листя, щільність і структура рослинності. Основною метою цих показників є картування рослинного покриву, виявлення територій, покритих і не покритих рослинністю, оцінка та моніторинг стану рослинного покриву. Використання значень коефіцієнтів відбиття в вузьких спектральних зонах дозволяє використовувати індекси для реєстрації навіть невеликих змін стану рослинності.
S. A. Kudrenko, C. V. Zhuravel, N. B. Fomina
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15370

Abstract:
Головною перевагою процесу автоматизації є те, що він дозволяє зменшити обсяг необхідної пам'яті, скоротити час на обробку даних та зменшити кількість копій документів при оновленні інформації. Вибір технологій для розробки додатків є важливим етапом, який був описаний у роботі. Перш ніж розробляти систему аналізу даних, слід ретельно підготувати та описати вимоги. Правильно підібрана комбінація технологій повинна забезпечити комфортну роботу в майбутньому на всіх етапах існування програми Очевидно, що стек технологій повинен бути легко масштабованим, функціональним, відповідати останнім тенденціям ринку. Він повинен відповідати найсучаснішим характеристикам. Найголовніше, що в майбутньому його повинні легко підтримувати інші розробники. React.js має місткий і зрозумілий API. Для роботи з React необхідно розуміти ряд термінів та відмінності між ними. Мова TypeScript - одна з найпопулярніших технологій останніх років, як у розробці Frontend, так і в програмі Backend. Його популярність продовжує зростати, і це в основі багатьох проектів. GraphQL - це мова запитів та обробки даних для API. Сама назва D3 означає документи, керовані даними, і зосереджена на управлінні даними.
В. Є. Терехов, В. С. Подгуренко
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15373

Abstract:
На основі аналізу характеристик потужності (кривих потужності) 66-ти вітроелектричних установок мегаватного класу розроблено математичну модель кривої потужності, яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє визначати характеристики потужності вітроелектричної установки всього лише за двома її основними параметрами: номінальної потужності генератора та діаметром вітроколеса. Доведено, що математичну модель кривої потужності вітроелектричної установки заданого типорозміру, представлену у вигляді поліноміальної кривої, можна наблизити до кривої потужності вітроелектричної установки іншого типорозміру шляхом введення відповідних коефіцієнтів її масштабування по осі Х та Y. За результатами дослідження виявлено існування лінійної залежності між коефіцієнтами масштабування та відповідними значеннями номінальної потужності генератора, діаметром вітроколеса та отримані відповідні рівняння лінійної регресії. Проведений статистичний аналіз результатів моделювання кривих потужності 66–ох вітроелектричних установок потужністю від 2,0 до 3,6 МВт і діаметром вітроколеса від 100 до 140 м показала їхній високий середній коефіцієнт детермінації R2= 0,995, а стандартне відхилення абсолютної похибки моделювання в цілому збігається з похибкою експериментального визначення кривої потужності. Розроблена математична модель кривої потужності дозволяє швидко та надійно визначити криву потужності вітроелектричної установки заданого типорозміру за умови відсутності її у вільному доступі або для тих вітроелектричних установок, що проектуються.
А. С. Цитовцева, О. О. Сопов
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15374

Abstract:
У статті досліджено проблеми оркестрації та проведено експерименти, щоб оцінити доступність, яку надає Kubernetes для керованих мікропослуг. Значну увагу приділено впливу додавання надмірності на доступність програм на базі мікросервісної архітектури та проведено експерименти з конфігурацією Kubernetes за замовчуванням, а також з найефективнішою. Перехід до архітектури мікропослуг триває і зараз. При такому підході система виділяється на менші модулі, які розроблені, розроблені та масштабовані окремо для побудови віртуалізованої функції. Але для постачальників функцій доступність залишається проблемою при переході до розгортання мікросервісів. Kubernetes - це рішення, яке має базу коду з відкритим кодом, воно визначає вибір розгорнутих частин, які разом надають інструменти для побудови, підтримки, масштабування та відновлення контейнерних функцій. Таким чином, Kubernetes приховує складність організації мікросервісів, щоб забезпечити управління їх доступністю. Для початку ми оцінюємо Kubernetes, використовуючи загальну конфігурацію з точки зору доступності в хмарних налаштуваннях. Представлені архітектури для державних та приватних хмар. Ми оцінюємо доступність, яка досягається цілющою силою Кубернету. Порівняльна оцінка була проведена за допомогою Framework Management Framework (AMF), тобто запропонованого механізму, що використовується в проміжному програмному забезпеченні для управління високою доступністю. Результати дослідження демонструють, що в деяких тестах відключення служби для програм, керованих Kubernetes, є значно високим.
А. С. Климова, А. С. Савченко, С. В. Кулик
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15368

Abstract:
Проводиться вдосконалення алгоритмів на прикладі системи аналізу психологічного стану людини у вигляді обчислювальної методики багатокритеріального параметричного синтезу для вирішення конкретних прикладних завдань з застосуванням векторів параметрів системи які описують умови реалізації алгоритму та дозволяють працюючи з вектором цільової функції щоб оптимізувати алгоритм під час науково-технічних досліджень на початкових етапах розробки і створення систем аналізу психологічного стану людини. Маніпулючи простором кожного параметра за допомогою обмежень досягається вектор цілюової функції що необхідно для виділення множини Парето, ефективних варіантів алгоритму системи та обрання компромісного варіанту з отриманої множини. На основі робіт сучасних вчених, таких як Попова І.А., Висоцька В.А., Воронін А.М., Сегеда М.С. для практичного дослідження складних систем, та їх функціонування, що необхідно для вирішення поставленої задачі що описанно в даній статті.
Н. Б. Репнікова, В. А. Сверчков
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15372

Abstract:
Розглядаються можливості вдосконалення існуючої моделі крокуючого двоногого робота у середовищі MATLAB/Simulink з метою наближення моделі до реальних параметрів людського тіла та надання їй здатності до уникнення перешкод. Вдосконалений робот повторює стиль ходьби людини на зігнутих ногах. В ході модернізації використовуються вбудовані засоби середовища Simulink, а для обрахування та виведення додаткової апостеріорної інформації — інтерпретована мова програмування MATLAB. Запозичена модель була модернізована наступним чином: висота робота наближена до висоти комплексу нижніх кінцівок людини зі зростом 175 см і дорівнює 100 см, сумарна вага крокуючого робота дорівнює 172 кг, були впроваджені додаткові шість степенів свободи для надання більшої мобільності роботу, був реалізований скрипт для визначення швидкості робота. Також, була додана перешкода на шляху робота, було розроблено та пояснено алгоритм її уникнення з подальшим продовженням ходьби робота у початковому напрямку.
С. В. Сушко, О. А. Чемерис
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15375

Abstract:
Стаття присвячена методам автоматичного розпаралелювання та оптимізації програмного забезпечення. Автори сфокусовані на розпаралелюванні циклічних частин алгоритмів, зокрема, методах розбиття ітераційного простору операторів циклів програм на мовах С/С++. Проблема швидкого вибору методу розбиття та визначення його параметрів є задачею актуальною і її рішення дає зменшення часу підготовки програмного забезпечення обчислювальних систем з багатопроцесорною архітектурою. Особливо це актуально для мікропроцесорних систем керування, систем ІоТ, мобільних пристроїв, систем Індустрії 4.0, тощо. Для побудови автоматизованої системи розпаралелювання програм авторами запропоновано використовувати дискретний метод рою часток як оптимізаційний метод, що дозволяє знайти локальний або глобальний мінімум часу виконання програм при різному характері залежності між розмірами блоків і часу виконання. У статті запропоновано підхід щодо оптимізації процесу розбиття ітераційного простору операторів циклів з використанням методів роєвого інтелекту. Розроблений метод оптимізації розбиття ітераційного простору операторів циклів програм, який перевірено на 2-мірному випадку розбиття на прямокутні частини, не має принципових обмежень щодо використання для інших видів розбиття (трикутниками, паралелограмами, ромбами, тощо).
А. О. Азарова, Н. О. Біліченко
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15299

Abstract:
Стаття присвячена проблемі підвищення рівня захисту мовної інформації у приміщеннях на основі застосування гібридного підходу, а саме, шляхом створення комбінованої шумової та ревербераційної завад. Запропоновано процес розроблення пристрою, що створює акустичний шум із використанням ефекту реверберації. Спроектовано структурну схему такого генератора аудіо шуму та перевірено його функціональність.
М. В. Антонішин, Я. Ю. Дорогий, О. І. Міснік, В. В. Цуркан
Problems of Informatization and Management, Volume 1; https://doi.org/10.18372/2073-4751.65.15300

Abstract:
Розглянуто завдання пошуку реальних мережевих адрес веб застосунків. Для цього використано сервіс на основі мереж доставляння контенту. З огляду на це проаналізовано відомі рішення і встановлено їх особливості використання. Серед них виокремлено орієнтованість даного сервісу на пришвидшення функціонування і забезпечення безпеки веб застосунків. Врахування цих особливостей ускладнюється зосередженістю уваги на описанні технічних можливостей відомих рішень. Цим обмежується виявлення уразливостей конфігурування веб застосунків. Для запобігання цьому використано можливості мереж доставляння контенту. За основу такого використання взято перенаправлення HTTPS трафіку через їх сервери та, як наслідок, приховування реальної IP адреси веб застосунку. Виокремлено найбільш поширені реалізації сервісу на основі мереж доставляння контенту. Показано орієнтованість на застосування брандмауеру веб застосунків. Встановлено його застосовність при налаштуванні DNS запитів і знаходженні реальних мережевих адрес. Крім того виокремлено найбільш типові методи їх пошуку. Серед них акцентовано увагу на використанні сервісів переглядання поточних та архівних даних Інтернет-ресурсів; використанні МХ записів як джерела ІР адрес; надсиланні листів електронною адресою за вказаними (правильними, неправильними) електронним адресами; знаходженні піддоменів без налаштованого сервісу мереж доставляння контенту; отриманні SSL сертифікату; використанні інструментів дослідження DNS імен. Реалізування даних методів продемонстровано обраним програмним забезпеченням. Для цього введено критерії та зіставлено їх можливості. За результатами використання обраного програмного забезпечення показано обмеженість його функціональних можливостей. Для запобігання цьому рекомендовано комбінування методів пошуку реальних мережевих адрес веб застосунків використанням сервісу мереж доставляння контенту.
Back to Top Top