Politicus

Journal Information
ISSN : 24149616
Total articles ≅ 124
Filter:

Latest articles in this journal

Svitlana Mykhailivna Naumkina, Yurii Kostiantynovych Maslov, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-58-62

Nаtaliya Anatoliivna Vinnykova, V. N. Karazin Kharkiv National University
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-29-35

Abbas Aliyev, Taras Shevchenko National University of Kyiv
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-19-24

Svitlana Volodymyrivna Glizner, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-36-40

Inna Ivanivna Pronoza, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-67-71

Kostiantyn Volodymyrovych Zakharenko, National Pedagogical Dragomanov University
Politicus, Volume 1; doi:10.24195/2414-9616-2019-1-5-9