Transport development

Journal Information
ISSN : 26167360
Current Publisher: Odessa National Maritime University (10.33082)
Total articles ≅ 63
Filter:

Latest articles in this journal

V.M. Piterskaya
Transport development pp 38-47; doi:10.33082/td.2019.1-4.04

R. Varbanets
Transport development pp 7-23; doi:10.33082/td.2019.1-4.01

S.V. Melnikov
Transport development pp 57-70; doi:10.33082/td.2019.1-4.02

K. V. Yehupov, V. K. Yehupov, O. V. Murashko
Transport development pp 20-37; doi:10.33082/td.2019.2-5.05

A.R. Bohdevych, M.P. Dubrovskyi, O.A. Kostiukov
Transport development pp 7-19; doi:10.33082/td.2019.2-5.04

І. О. Lapkina, O. I. Lapkin
Transport development pp 52-66; doi:10.33082/td.2019.2-5.02

A. V. Shakhov, O. I. Rossomakha, O. I. Sherstyuk
Transport development pp 67-85; doi:10.33082/td.2019.2-5.01

Back to Top Top