Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2674 / 2617-4049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 74
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Iryna Gavran, Maryna Dubyna
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 175-181; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217637

Abstract:
Мета дослідження – дослідити новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів: аналізу (послідовного викладу теоретичного та практичного матеріалу, що використовувався в дослідженні); синтезу (викладу логічного висновку); емпіричних (спостереження, прогнозування, дослідження та порівняння); методу систематизації та узагальнення матеріалу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті змісту концепції прямих трансляцій, дослідження яких мало розкриті у сучасному науковому медійному світі, та вперше переформовані уявлення про роботу тележурналіста під час прямого етеру на українських телеканалах. Висновки. У ході дослідження було розкрито стрижневі аспекти новинного контенту у сучасному прямоетерному мовлені. Проаналізовано наукові та інтернет-джерела, в яких є інформація, пов’язана з мовною деструкцією, що розкриває загальні розуміння тележурналістами структури щодо подачі інформації під час прямої трансляції.
Yurii Harmash, Oleksandr Priadko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 237-244; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217652

Abstract:
Мета дослідження – дослідження історичних і культурних чинників зародження, формування та становлення геніальної особистості Сергія Параджанова через призму його життєвого і творчого шляху; аналіз ролі України в становленні видатного кінорежисера; визначення його внеску в український та світовий кінематограф. Методологія дослідження базується на застосуванні історико-культурного, емпіричного, загальнологічного методів для аналізу творчості та громадської діяльності С. Параджанова. Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено комплексне дослідження різних етапів біографії та творчих здобутків, громадської діяльності С. Параджанова, його вкладу у відродження українського поетичного кіно. Висновки. В роботі чітко розставлені біографічні акценти життя Сергія Параджанова, розглянуто формування проукраїнської естетики і світогляду Майстра, його громадянської позиції, деталізовано його творчі здобутки, вплив його творчості на сучасне покоління кінематографістів. Творчість С. Параджанова відкрила шлюзи національної самосвідомості, сприяла відродженню втрачених традицій, підняла на новий рівень значущість кожної людини.
Yurii Harmash, Alina Pasynok, Oleksandra Kushnarova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 245-256; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217656

Abstract:
Авторський задум цього бакалаврського фотопроєкту полягав упізнанні ідеї як явища. Від чого залежить виникнення ідеї, і що впливає на якість задуму. Так як в сучасному світі, при надлишку інформації і мистецтва складно балансувати. І, здавалося б, прекрасний час, щоб отримувати безліч знань, але більшість нехтують цим. Крім того, що я буду досліджувати народження ідеї в моїй голові у фото серії «Візуалізація», для мене дуже важливі шляхи її реалізації. Буду це робити методом підготовки референсів,графічним чином, створюючи колажі. Тим самим,піднімаючи питання про те, що фотохудожник – це і ілюстратор, режисер, декоратор, письменник, художник, колорист, філософ і т. д.
Serhii Horevalov, Oleksandra Kostrykova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 327-348; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217662

Radyslav Peresetskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 355-358; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217668

Oleksandr Butko, Kseniia Semenova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 190-196; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217640

Abstract:
Мета дослідження – дослідити особливості відеоінтерв’ю в сучасному медіасвіті. Методологія дослідження. Для дослідження особливостей інтерв’ю було застосовано такі методи: аналіз та синтез (проаналізовано особливості підготовки, ведення інтерв’ю та його вплив на сучасну аудиторію), порівняльний метод (порівнювалися особливості інтерв’ю у програмах різноманітного спрямування на телебаченні і платформі YouTube, а також наведено порівняльні аспекти науковців щодо досліджуваного жанру), систематизація (обробка інформації зведена до загального висновку). Наукова новизна полягає у тому, що уперше проведено порівняльний аналіз щодо використання відеоінтерв’ю в українському телевізійному просторі та в Інтернеті, зіставлені теоретичні дослідження і практичне застосування цього жанру в ефірі, систематизовано певні професійні правила і табу для журналістів (ведучих). Висновки. Під час дослідження особливостей відеоінтерв’ю в сучасному медіапросторі було проаналізовано наукові праці науковців-медійників, наведені та схарактеризовані засоби роботи в ефірі, вивчено приклади використання інтерв’ю на сучасному телебаченні. На основі досліджуваної інформації виведено підсумки щодо впливу інтерв’ю на аудиторію.
Volodymyr Kukorenchuk, Antonina Hutevych
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 282-326; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217660

Mykhailo Barnych, Halyna Rozhko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 182-189; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217638

Abstract:
Мета дослідження – визначити та узагальнити творчі етапи, складові частини та послідовність творення ролі в кінематографі та театрі. Методологія дослідження полягає у застосуванні теоретико-аналітичного методу, зокрема в аналізі праць та методик теоретиків і практиків акторського мистецтва. Наукова новизна. Здійснено аналіз послідовності праці актора над роллю в кінематографі та театрі. З’ясовано основні творчі етапи праці актора над роллю. На основі аналізу технік та методик створення ролі визначено взаємозв’язок структурних компонентів, що формують акторський образ в кінематографі та театрі. Висновки. У статті проаналізовано складові елементи та послідовність акту творення ролі. Встановлено, що акторський творчий процес поділяється на два основні етапи: підготовка до виконання ролі та виконання ролі. Творчий етап підготовки ролі охоплює аналіз і формування характеру та характерних рис образу, дійовий аналіз і гру в уяві. Другий творчий етап – це виконання ролі в публічних умовах, який передбачає творення актором акту переживання за заздалегідь створеним самостійно та з режисером зовнішнім та внутрішнім малюнком ролі. Детально опрацьовані структурні компоненти, які формують акторську особистість. Опрацьований та визначений поетапний план творення ролі. Узагальнено чинники, які впливають на успішне виконання ролі.
Oleksandr Bezruchko, Olha Fedorovych
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 205-212; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217644

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати вплив Віктора Борисовича Кісіна на формування нової педагогічної концепції у медійній освіті України. Схарактеризувати основні аспекти викладацької діяльності режисера. Проаналізувати та систематизувати матеріали творчого новаторства В. Кісіна, що стали основою для підготовки професійних фахівців в галузі аудіовізуального мистецтва. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких методів: теоретичного – аналізу теоретичних пошуків В. Б. Кісіна, біографічного дослідження основних етапів викладацької діяльності режисера, узагальнення впливу кінопедагогічної концепції В. Б. Кісіна на розвиток української медійної школи. Наукова новизна: усебічно досліджено різноманітні аспекти викладацької діяльності Віктора Борисовича Кісіна. Окреслено специфіку новаторських пошуків режисера та проаналізовано його теоретичні дослідження. Висновки. Відповідно до поставленої мети дослідження було проаналізовано різноманітні аспекти педагогічної діяльності та теоретичних пошуків Віктора Борисовича Кісіна на теренах українського театру, кінематографу й телебачення. Під час дослідження теми було проаналізовано наукові та мемуарні публікації українських науковців, педагогів та митців, переглянуто газетні та журнальні матеріали, пов’язані з педагогічною і творчою діяльністю В. Кісіна, його колег та учнів, а також поглиблено вивчено «закордонний» період медіапедагогічної діяльності режисера у Вищій школі телевізійних мистецтв у м. Хілверсан (Нідерланди).
Back to Top Top