Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2674 / 2617-4049
Total articles ≅ 120
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Alla Medvedieva, Oles Seredytskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 8-15; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.256946

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати особливості акредитації представників медіа на одному з кінофестивалів класу «А»; визначити специфіку роботи телеоператора на подібних культурних заходах; висвітлити процес підготовки аудіовізуального матеріалу з кінофестивалів класу «А» до ефіру на телеканалах України. Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема узагальнення (пошук і встановлення схожих ознак функціонування великих кінофестивалів), теоретичного (аналіз доступних наукових напрацювань закордонних колег на цю тему), емпіричного (опис та систематизація здобутого власного досвіду під час роботи на відповідних кінофестивалях). Наукова новизна: вперше досліджено роботу найвизначніших світових кінофестивалів, узагальнено та систематизовано досвід, додано відповідну інформацію із закордонних джерел та викладено сукупні напрацювання. Висновки. В процесі роботи над заданою тематикою вдалося дослідити та проаналізувати специфіку функціонування як самих кінофестивалів класу «А», так і нюанси роботи телеоператора на них. Сукупний аналіз власного досвіду та маловивчених робіт закордонних дослідників дозволив структурувати корисну інформацію, створивши фундамент для досліджень як для початківців, так і для досвідчених фахівців цього напряму.
Volodymyr Myslavskyi, Nataliia Markhaichuk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 122-126; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257187

Abstract:
The interests of the author of these monographs are not limited to cinema. Ipolyt Zborovets is a historian of theatre, literature and author of relevant thematic monographs: “Myron Stepnyak: a Biography in the Poet's Poems” (2012), “The Theatre Arts of Fiction” (2013), “The Fate of Ukrainian Linguist Vasyl Zborovets”, “Plots for Theatre, Cinema and Television” (2014), “Oleksandra Montvid at the Kharkiv Institute of Noble Maidens'' (2015), “Myron Stepniak's Loneliness” (2015) and others. However, the author became interested in cinema since childhood, when he was still a boy fascinated by the “magic” of cinema. He viewed his favourite films, collected footage, and studied various films' structures dozens of times. In his monographs, the author not only analyses multiple aspects of the film process but also relies heavily on his own impressions.
Roman Shyrman
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 28-37; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.256949

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати значення навчальних вправ з відеоспостереження для розвитку творчих здібностей режисерів кіно і телебачення; довести необхідність і корисність таких вправ не лише для документалістів, а й для режисерів ігрового кіно та анімації; визначити специфічні прийоми роботи режисера над відеоспостереженнями. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичному аналізі творчості видатних кінорежисерів, зокрема фільмів і свідчень щодо природи документального кіно Герца Франка та Фредеріка Уайзмана, аналізі українських та закордонних фільмів-спостережень. Наукова новизна полягає у визнанні ролі відеоспостереження як базового елемента у вихованні та навчанні кінематографістів; визначенні характерних особливостей і принципових відмінностей роботи над екранними спостереженнями, порівнюючи з роботою над іншими видами екранних творів. Висновки. У статті проаналізовано значення відеоспостережень для розвитку творчої уяви студентів-режисерів. Доведено важливість спостережень для творчості режисерів, що працюють у всіх видах кіномистецтва – від документалістики до ігрового кіно та анімації. Наведені приклади стратегій режисерської роботи над відеоспостереженнями, що принципово відмінні від методів створення інших видів екранних творів.
, Nataliia Kachmar
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 104-121; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257185

Abstract:
Авторська ідея. Ідея цього магістерського фотомистецького проєкту полягала в тому, щоб привернути увагу до розвитку та занепаду кінотеатрів на Львівщині. Кіно з моменту свого зародження справило великий вплив на людину, його розвиток, становлення, не раз повертало хід історії. Кінотеатри – це місце, де можна зустріти його диво віч-на-віч, доторкнутися до нього. Проте в якому стані зараз українські кінотеатри? Хто ще туди ходить? Чи можна сказати, що на початку ери Інтернету кінотеатри – це пережиток минулого, який зараз відіграє лише символічну роль? Відвідавши кінотеатри Львівщини, поспілкуючись із співробітниками та відвідувачами, спробували відповісти на ці запитання, перш за все, для себе. Дослідження розвитку українського кінопрокату є дуже важливими в сучасних умовах, оскільки є невід’ємною складовою, базовою основою кінематографа, що в свою чергу є пріоритетом державної політики в гуманітарній сфері та визначається Законами України «Про культуру», «Про кінематографію» тощо. Успішний, прибутковий кінопрокат — це фінансова платформа для розвитку кіновиробництва. Тому поглиблений аналіз шляхів і напрямів кінопрокату, дослідження умов формування та успішної реалізації його потенціалу, вивчення та висвітлення ефективних засад існування кіномережі, побудова прогнозних моделей її подальшого функціонування є актуальними та необхідними для соціально-економічого і політичного розвитку суспільства.
, Yelyzaveta Buriak
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 46-53; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257175

Abstract:
Мета дослідження – дослідити особливості взаємодії людини та природи у документальному кінематографі; встановити певні драматургічні прийоми і особливості авторського документального кіно екологічної тематики на прикладі творчості провідних майстрів. Методи дослідження включають порівняльний, фактологічний та історичний аналіз. Для спостереження були обрані кінострічки, у яких найяскравіше виявилися авторські концепції створення документального кіно на тему взаємодії людини та природи. Історико-порівняльний метод розширив пошук джерел для створення об’єктивної історичної картини та часу, в якому відбувалися події. Проблемно-хронологічний метод вивчення історичної дійсності дозволив зіставити документальну хроніку різних років, а також простежити наслідки її соціально-культурного та ідеологічного впливу на свідомість людей. Наукова новизна: проаналізовано драматургічні прийоми та особливості, які тією чи іншою мірою актуальні та релевантні саме у фільмах на тему взаємодії людини та природи. Встановлено, що у фільмах на обрану тематику формується своєрідний кінопростір та складний, багатоплановий образ героя, який не обов’язково є людиною (природа як головний герой). Всі ці можливості та прийоми потребують спеціального аналізу та осмислення. Висновки. Проаналізовано режисерське прагнення вийти за традиційне хронікальне сприйняття екранного документа, перетворити його на метафоричний знак, створити цілеспрямований авторський монолог, маніпулюючи екранними знаками – ієрогліфами. Розглянуто монтажні засоби – послідовне виведення з автоматизму сприйняття екранного матеріалу через відсторонення деяких засобів зображення: експресія ракурсу, парадоксальність композицій, вибір розміру об’єктів, зміна швидкості знімання, світлотональні та колористичні акценти.
Oleksandr Balaban, Yana Popova, Valeriіa Lobachova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 23-27; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.256948

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати вплив комерціалізації мистецького простору на розвиток мистецького процесу; з’ясувати чинники зростання впливу новітньої цифрової маскультури на глядацьку аудиторію. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких методів: історичного – для аналізу джерел про проблеми конфлікту мистецьких творів та комерційного продукту; теоретичного – для дослідження чинників зростання впливу новітньої цифрової маскультури на глядацьку аудиторію; практичного – для роботи з архівними відеоматеріалами, що стосуються знакових постатей у розвитку кіно в Україні та світі. Наукова новизна: досліджено основні етапи впливу цифрових та інформаційних технологій на розвиток сучасного кіно та серіального виробництва. Виявлено, що всеосяжна агресивна комерціалізація мистецького простору та новітня цифрова маскультура все активніше негативно впливають на розвиток мистецького процесу. Висновки. У статті доведено, що технічний і технологічний розвиток, людська пожадливість та малоосвіченість вбиває справжнє кіно. Мистецтво перетворилось на комерційний продукт для власного людського збагачення – без занурення в глибини людської психіки.
Nataliia Riabukha
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 127-130; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257188

Abstract:
More than ten years ago, a book by musicologist Olga Lytvynova “Music in Ukrainian Cinema” was published. This work is almost the only publication in Ukraine, which reflects almost the entire palette of Ukrainian film music, from the 1920s to the mid-2000s. Unfortunately, this certainly relevant work has not yet received proper feedback in the scientific musicology and cinematography literature.
Iryna Zaspa,
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 77-87; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257182

Abstract:
Авторська ідея. Ідея другої частини представленого фотопроєкту має такий самий глибокий основний зміст, що й перша частина з додаванням образних значень. Порівняння таких полярних понять, як краса живого і неживого, і розкриття їх через жіночий образ, що є основою, дає можливість переосмислити ці поняття. Противага руйнівним і водночас творчим процесам у занедбаній будівлі, які відображені в живих рослинах папороті та самої дівчини, поєднуються в одне ціле.
, Lev Riazantsev, Serhii Horevalov
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 64-69; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257180

Abstract:
Мета дослідження – дослідити сучасні технології запису звуку; проаналізувати структурні компоненти, які впливають на формування звуку аудіовізуального контенту. Методологія дослідження полягає у застосуванні таких методів: теоретичного (розгляд та структура звукозаписувального обладнання як процесу трансформування звуку від аналогового сигналу до цифрового та навпаки); аналізу та синтезу (аналіз роботи технологій запису звуку в сучасному медійному просторі); систематизації (узагальнення матеріалу у висновках). Наукова новизна полягає в диференціальному підході, пов’язаному з етапом сприйняття запису звуку від аналого-цифрового сигналу до цифрового- аналогового, як засобу впливу на підвищення рівня звуку на кінцевому етапі. Висновки. Під впливом широкого використання аудіовізуального контенту у статті проаналізовано складові аспекти звукозаписувального обладнання та відтворення звуку. Детально розглянуті структурні компоненти, які є складовою чинників впливу на формування звуку.
Volodymyr Kukorenchuk, Nataliia Vdovychenko, Valeriia Bondar
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 5, pp 88-103; https://doi.org/10.31866/2617-2674.5.1.2022.257183

Abstract:
Авторська ідея. Ідея цього магістерського фотомистецького проєкту полягала у створенні еротичної фотороботи, а саме таких зображень, які містять елементи образотворчого мистецтва, які тісно переплітаються з міфами та легендами Стародавньої Греції. Протягом історії фотографії досліджуються та перетинаються як історичні аспекти, так і стилістичні образи образотворчого мистецтва кожної епохи.
Back to Top Top