Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2674 / 2617-4049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 74
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Iryna Gavran, Maryna Dubyna
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 175-181; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217637

Abstract:
Мета дослідження – дослідити новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів: аналізу (послідовного викладу теоретичного та практичного матеріалу, що використовувався в дослідженні); синтезу (викладу логічного висновку); емпіричних (спостереження, прогнозування, дослідження та порівняння); методу систематизації та узагальнення матеріалу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті змісту концепції прямих трансляцій, дослідження яких мало розкриті у сучасному науковому медійному світі, та вперше переформовані уявлення про роботу тележурналіста під час прямого етеру на українських телеканалах. Висновки. У ході дослідження було розкрито стрижневі аспекти новинного контенту у сучасному прямоетерному мовлені. Проаналізовано наукові та інтернет-джерела, в яких є інформація, пов’язана з мовною деструкцією, що розкриває загальні розуміння тележурналістами структури щодо подачі інформації під час прямої трансляції.
Yurii Harmash, Oleksandr Priadko
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 237-244; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217652

Abstract:
Мета дослідження – дослідження історичних і культурних чинників зародження, формування та становлення геніальної особистості Сергія Параджанова через призму його життєвого і творчого шляху; аналіз ролі України в становленні видатного кінорежисера; визначення його внеску в український та світовий кінематограф. Методологія дослідження базується на застосуванні історико-культурного, емпіричного, загальнологічного методів для аналізу творчості та громадської діяльності С. Параджанова. Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено комплексне дослідження різних етапів біографії та творчих здобутків, громадської діяльності С. Параджанова, його вкладу у відродження українського поетичного кіно. Висновки. В роботі чітко розставлені біографічні акценти життя Сергія Параджанова, розглянуто формування проукраїнської естетики і світогляду Майстра, його громадянської позиції, деталізовано його творчі здобутки, вплив його творчості на сучасне покоління кінематографістів. Творчість С. Параджанова відкрила шлюзи національної самосвідомості, сприяла відродженню втрачених традицій, підняла на новий рівень значущість кожної людини.
Yurii Harmash, Alina Pasynok, Oleksandra Kushnarova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 245-256; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217656

Abstract:
Авторський задум цього бакалаврського фотопроєкту полягав упізнанні ідеї як явища. Від чого залежить виникнення ідеї, і що впливає на якість задуму. Так як в сучасному світі, при надлишку інформації і мистецтва складно балансувати. І, здавалося б, прекрасний час, щоб отримувати безліч знань, але більшість нехтують цим. Крім того, що я буду досліджувати народження ідеї в моїй голові у фото серії «Візуалізація», для мене дуже важливі шляхи її реалізації. Буду це робити методом підготовки референсів,графічним чином, створюючи колажі. Тим самим,піднімаючи питання про те, що фотохудожник – це і ілюстратор, режисер, декоратор, письменник, художник, колорист, філософ і т. д.
Radyslav Peresetskyi
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 355-358; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217668

Serhii Horevalov, Oleksandra Kostrykova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 327-348; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217662

Oleksandr Butko, Kseniia Semenova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 190-196; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217640

Abstract:
Мета дослідження – дослідити особливості відеоінтерв’ю в сучасному медіасвіті. Методологія дослідження. Для дослідження особливостей інтерв’ю було застосовано такі методи: аналіз та синтез (проаналізовано особливості підготовки, ведення інтерв’ю та його вплив на сучасну аудиторію), порівняльний метод (порівнювалися особливості інтерв’ю у програмах різноманітного спрямування на телебаченні і платформі YouTube, а також наведено порівняльні аспекти науковців щодо досліджуваного жанру), систематизація (обробка інформації зведена до загального висновку). Наукова новизна полягає у тому, що уперше проведено порівняльний аналіз щодо використання відеоінтерв’ю в українському телевізійному просторі та в Інтернеті, зіставлені теоретичні дослідження і практичне застосування цього жанру в ефірі, систематизовано певні професійні правила і табу для журналістів (ведучих). Висновки. Під час дослідження особливостей відеоінтерв’ю в сучасному медіапросторі було проаналізовано наукові праці науковців-медійників, наведені та схарактеризовані засоби роботи в ефірі, вивчено приклади використання інтерв’ю на сучасному телебаченні. На основі досліджуваної інформації виведено підсумки щодо впливу інтерв’ю на аудиторію.
Volodymyr Kukorenchuk, Antonina Hutevych
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 282-326; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217660

Zoia Alforova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 213-221; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217646

Abstract:
Мета дослідження полягає в осмисленні контекстуального існування «нового» українського кінематографа в морфології сучасного аудіовізуального мистецтва України. Методологія дослідження базується на використанні методу морфологічного аналізу, мистецтвознавчого моніторингу сучасної проблематики ігрового, документального та анімаційного кінематографа в Україні. Наукова новизна полягає в певній морфологічній систематизації розвитку «нового» українського кінематографа та виявленні його місця й потенціалу в контексті аудіовізуального мистецтва. Висновки. Станом на сьогодні, «нове» українське кіно активно презентує основні болючі теми українського суспільства. Втім анімаційний кінематограф новітньої України має найбільший морфологічний потенціал, адже використовує теми та виразні художні засоби, найбільш пристосовані до вимог сучасного світового аудіовізуального ринку.
Back to Top Top