Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-2674 / 2617-4049
Current Publisher: Kyiv National University of Culture and Arts (10.31866)
Total articles ≅ 74
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Zoia Alforova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 213-221; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217646

Abstract:
Мета дослідження полягає в осмисленні контекстуального існування «нового» українського кінематографа в морфології сучасного аудіовізуального мистецтва України. Методологія дослідження базується на використанні методу морфологічного аналізу, мистецтвознавчого моніторингу сучасної проблематики ігрового, документального та анімаційного кінематографа в Україні. Наукова новизна полягає в певній морфологічній систематизації розвитку «нового» українського кінематографа та виявленні його місця й потенціалу в контексті аудіовізуального мистецтва. Висновки. Станом на сьогодні, «нове» українське кіно активно презентує основні болючі теми українського суспільства. Втім анімаційний кінематограф новітньої України має найбільший морфологічний потенціал, адже використовує теми та виразні художні засоби, найбільш пристосовані до вимог сучасного світового аудіовізуального ринку.
Kostiantyn Hrubych, Yelyzaveta Burkhan
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 197-204; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217642

Abstract:
Мета дослідження – проаналізувати й узагальнити ознаки та засоби платформи YouTube як нової форми медіатизації. Методологія дослідження базується на застосуванні таких методів, як: аналіз та синтез (проаналізовано особливості та принципи платформи YouTube), порівняльний метод (вивчено процес роботи інтернет-платформи та сучасного телебачення), метод узагальнення (підсумовано стрижневі аспекти, що розкривають YouTube з різних сторін) та метод систематизації. Наукова новизна. Уперше розкрито та проаналізовано YouTube з точки зору нової форми медіатизації, виокремлено головні характеристики, що відрізняють YouTube від сучасного телебачення, досліджено чинники, що регулюють сучасний медіапростір. Висновки. Під час дослідження платформи YouTube як нової форми медіатизації було проаналізовано праці науковців-медійників з дослідженого явища, за результатами яких з’ясовано основні ознаки і засоби роботи платформи YouTube; проаналізовано етапи розвитку YouTube; вивчено проблематику і позитивні чинники впливу YouTube, як каналу комунікації. Встановлено, що YouTube витісняє телебачення з першого місця та забирає велику частину рейтингів, а це, своєю чергою, становить нову форму медіатизації як чинника регулювання сучасного медіапростору.
Svitlana Kotliar, Oleksandr Butko, Nataliia Krochak
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 222-228; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217650

Abstract:
Мета дослідження – провести аналіз основних особливостей авторських програм на сучасному телебаченні. Методологія дослідження. Використано методи: аналіз та синтез (проаналізовано наявність і значущість авторських програм на телеканалах України), узагальнення (на основі проаналізованої літератури та реального ефірного продукту підсумовано чинники, риси, особливості, що розкривають суть авторських програм), систематизація. Наукова новизна полягає у детальному аналізі ознак авторських програм та їх особливостей на телебаченні; у спробі створити їхню класифікацію за видами, залежно від жанрового формату, вкладу авторського «его», обсягу і форм роботи над матеріалом. Висновки. Під час дослідження закордонних авторських програм їх особливостей на українських каналах було проаналізовано літературу теоретиків та практиків кіно-, телемистецтва. Виявлено, що в Україні мало авторських програм, які створюються ведучими-авторами і більшість з них вузькогалузеві. Досліджено види цього жанру програм. Узагальнено особливості авторських програм на сучасному телебаченні.
Serhii Honcharuk, Nataliia Tsaruk
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 167-174; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217634

Abstract:
Мета дослідження – показати категорії регіональних мовників, їх різницю від столичних та проаналізувати проблеми та плюси таких станцій. Методологія дослідження. Під час роботи зі статтею використовувалися такі методи: емпіричні (для вивчення характеристик українських регіональних мовників XXI століття); комплексно-аналітичні (для розкриття та формулювання понятійного апарату дослідження та вивчення проблеми); зіставлення (задля розуміння чим відрізняються або що спільного у радіостанціях); систематизації (узагальнення проаналізованої інформації у висновках). Наукова новизна. Вперше було проведено аналіз типологічних особливостей та характеристик регіонального радіомовлення, описано класифікацію українських радіостанцій, досліджено появу нових категорій в сучасних мовників. Висновки. Під час дослідження особливостей регіональних радіостанцій як засобу передачі аудіоінформації було проаналізовано наукові праці дослідників даного явища. На основі поставлених завдань було вивчено характеристики радіостанцій останнього двадцятиріччя; розкрито та вивчено проблему; проаналізовано спільні та відмінні риси регіональних радіостанцій та узагальнено всю оброблену інформацію.
Siarhei Venidziktau
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 229-236; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217651

Abstract:
Мета дослідження – встановлення специфіки інформаційної політики Китаю (КНР) в контексті принципів внутрішнього контролю та зовнішньої автономії. Методологія дослідження представлена аспектним, концептуальним, процесним та прогностичним підходами. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні особливостей інформаційної стратегії Китаю як елемента політики «м’якої сили», інструменту формування позитивного зовнішнього іміджу КНР, ресурсу підтримки стабільності соціальної системи. Практичне значення одержаних результатів обумовлене можливістю їх застосування в інтересах вдосконалення національних моделей інформаційної політики. Висновки. Розглянуто характеристики медійного діалогу Китаю з державами Заходу, спрямованого на експорт культурних цінностей, виявлені тенденції у відносинах влади та ЗМІ. Виявлено, що інформаційний простір Китаю у взаємодії зі світовим інформаційним простором можна схарактеризувати поняттям «контрольованої інформаційної відкритості», що передбачає значний ступінь контролю національної медіасистеми і відносну автономію зовнішнього вектора діяльності мас-медіа.
Oleksandr Butko, Kseniia Semenova
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 190-196; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217640

Abstract:
Мета дослідження – дослідити особливості відеоінтерв’ю в сучасному медіасвіті. Методологія дослідження. Для дослідження особливостей інтерв’ю було застосовано такі методи: аналіз та синтез (проаналізовано особливості підготовки, ведення інтерв’ю та його вплив на сучасну аудиторію), порівняльний метод (порівнювалися особливості інтерв’ю у програмах різноманітного спрямування на телебаченні і платформі YouTube, а також наведено порівняльні аспекти науковців щодо досліджуваного жанру), систематизація (обробка інформації зведена до загального висновку). Наукова новизна полягає у тому, що уперше проведено порівняльний аналіз щодо використання відеоінтерв’ю в українському телевізійному просторі та в Інтернеті, зіставлені теоретичні дослідження і практичне застосування цього жанру в ефірі, систематизовано певні професійні правила і табу для журналістів (ведучих). Висновки. Під час дослідження особливостей відеоінтерв’ю в сучасному медіапросторі було проаналізовано наукові праці науковців-медійників, наведені та схарактеризовані засоби роботи в ефірі, вивчено приклади використання інтерв’ю на сучасному телебаченні. На основі досліджуваної інформації виведено підсумки щодо впливу інтерв’ю на аудиторію.
Volodymyr Kukorenchuk, Antonina Hutevych
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 282-326; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217660

Iryna Gavran, Maryna Dubyna
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Audiovisual Art and Production, Volume 3, pp 175-181; doi:10.31866/2617-2674.3.2.2020.217637

Abstract:
Мета дослідження – дослідити новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні. Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових методів: аналізу (послідовного викладу теоретичного та практичного матеріалу, що використовувався в дослідженні); синтезу (викладу логічного висновку); емпіричних (спостереження, прогнозування, дослідження та порівняння); методу систематизації та узагальнення матеріалу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті змісту концепції прямих трансляцій, дослідження яких мало розкриті у сучасному науковому медійному світі, та вперше переформовані уявлення про роботу тележурналіста під час прямого етеру на українських телеканалах. Висновки. У ході дослідження було розкрито стрижневі аспекти новинного контенту у сучасному прямоетерному мовлені. Проаналізовано наукові та інтернет-джерела, в яких є інформація, пов’язана з мовною деструкцією, що розкриває загальні розуміння тележурналістами структури щодо подачі інформації під час прямої трансляції.
Back to Top Top