NaUKMA Research Papers. Computer Science

Journal Information
ISSN / EISSN : 2617-3808 / 2617-7323
Total articles ≅ 50
Filter:

Latest articles in this journal

Semen Gorokhovskyi,
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 4-6; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.4-6

Abstract:
Створено фреймворк MLARKit, що дає змогу легко користуватися складними для використання у мобільних пристроях алгоритмами машинного навчання та доповненої реальності, враховуючи їхні особливості. Фреймворк створено максимально гнучким, тож сторонні розробники зможуть максимально задовольнити свої потреби без самостійної реалізації.Матеріал надійшов 10.06.2020
Volodymyr Duchenchuk,
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 7-11; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.7-11

Abstract:
Ця робота фокусується на інтерактивних розподілених програмах із спільним віртуальним середовищем, що також відомі як розподілені системи віртуальної реальності. Такі системи ефективно використовують у застосунках для навчальних, імітаційних і розважальних цілей. Системи розподіленої віртуальної реальності характеризуються високим рівнем взаємодії між користувачами у режимі реального часу у спільному віртуальному середовищі. В статті розглянуто основні вимоги до таких систем, їхні функції та властивості. Автори аналізують наявні підходи до досягнення узгодженості в розподілених системах, а також пропонують власну модель узгодженості розподілених систем віртуальної реальності, що дає змогу досягти ефективного балансу між узгодженістю та швидкістю відтворення станів.Матеріал надійшов 17.06.2020
Andrii Hlybovets,
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 12-16; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.12-16

Abstract:
У роботі розглянуто один із методів контролю якості програмного забезпечення на основі виділення необхідних атрибутів і метрик для його аналізу та супроводу, а також підходи до їх підбору на основі первинного, кореляційного та регресійного аналізу даних.Матеріал надійшов 10.06.2020
Yury Yuschenko
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 17-26; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.17-26

Abstract:
У роботі розглянуто «мінус штрих-операцію», яку було введено як обернену до «штрих-операції» (1955 р.). Аналогом «штрих-операції» є розіменування вказівника (1964 р.).На прикладі продемонстровано, що для отримання адреси лінійного однозв’язного списку в Адресному програмуванні можна вказати порядковий номер цього вузла у списку. У цьому полягає перевага «штрих-операції» над розіменуванням вказівника.«Мінус штрих-операцію» в імперативних мовах програмування високого рівня не застосовують, оскільки за своєю сутністю вона належить до декларативної концепції програмування.У роботі досліджено динамічну (неявну) типізацію даних в Адресній мові програмування та наведено загальну класифікацію типів даних.У статті подано приклад представлення дерева в Адресній мові програмування шляхом указування «батьків» вершин дерева, без зазначення сукупності синів, як це потрібно робити в імперативних мовах програмування. В Адресному програмуванні сукупність адрес усіх синів можна отримати застосуванням до адреси вершини «мінус штрих-операції». Із цього та інших наведених прикладів випливає універсальна потужність «мінус штрих-операції» як інструменту декларативного програмування.Адресна мова програмування є багатоконцептуальною та поєднує у собі концепції імперативного та декларативного програмування. Основою декларативної концепції Адресного програмування (1955 р.) є «мінус штрих-операція».Матеріал надійшов 11.06.2020
, Semen Gorokhovskyi
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 27-30; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.27-30

Abstract:
Здійснено реалізацію можливості багаторазового використання графів потоку керування для проведення над ними повторного статичного аналізу (можливість проведення пошуку недоброякісного коду як за стилістикою, так і щодо наявності вразливостей, що їх він створює у результаті). Проведено аналіз декількох граматик для підбору оптимальної, а також порівняння баз даних для конкретної цільової задачі (вибудови графа з великою кількістю точок).Матеріал надійшов 09.06.2020
Tetiana Torba, Natalia Vovk
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 56-61; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.56-61

Abstract:
У роботі розглянуто основні характеристики віртуальних кімнат даних, проведено аналіз конкурентів для визначення ключових недоліків і переваг наявних продуктів. На основі аналізу конкурентів визначено ключові вимоги до архітектурного рішення, зокрема, масштабованість, відмовостійкість і пікове навантаження системи.Матеріал надійшов 12.06.2020
Kyrylo Gorokhovskyi, , Oleh Franchuk
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 69-74; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.69-74

Abstract:
У статті наведено визначення розподілених систем і розглянуто Monolithic, Microservice та Serverless архітектури. Описано процес технічного аудиту та уточнено аспекти системи, які потрібно враховувати під час аудиту. Розглянуто атрибути якості. Наведено контрольні списки для аудиту, основані на найкращих практиках у галузі, що допомагає підготуватися до технічного аудиту.Матеріал надійшов 10.06.2020
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 75-82; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.75-82

Abstract:
Точне виявлення тіні на зображенні є складним завданням, оскільки досить важко зрозуміти, чи затемнення або сірий колір є причиною тіні. У цій статті запропоновано метод видалення тіней на зображенні з використанням генеративних змагальних нейронних мереж. Навчання мережі відбувається без нагляду, тобто не залежить від трудомісткого збирання даних і маркування даних. Метод видалення тіней на зображенні базується на методі непідконтрольного передання зображень між різними доменами. Було використано дві мережі: першу – для додавання тіней у зображення, а другу – для видалення тіней. Набір даних ISTD використовували для чіткості оцінювання, оскільки він містить основні зображення, що не мають тіні, а також тіньові маски.Матеріал надійшов 10.06.2020
Maksym Zhuk,
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 88-92; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.88-92

Abstract:
У роботі описано ключові аспекти, пов’язані з прикладною розробкою високонавантажених вебмап на основі мапи пошуку нерухомості. Під час розроблення системи важливо розуміти ключові вимоги та адресувати їх в архітектурному рішенні. При проектуванні архітектурного рішення було враховано такі ключові аспекти: геокодування, кластеризація, вибір провайдера мапи, фільтрація. Відображення великої кількості об’єктів є одним із ключових завдань. У результаті запропоновано технічне архітектурне рішення з обґрунтуванням використаних елементів системи, зважаючи на можливі адаптації системи та економічну доцільність.Матеріал надійшов 31.05.2020
, Serhiy Borozennyi, Mykita Nyverovskyi
NaUKMA Research Papers. Computer Science, Volume 3, pp 107-113; https://doi.org/10.18523/2617-3808.2020.3.107-113

Abstract:
У роботі розглянуто метод LSA (латентно-семантичного аналізу), зокрема його найпоширеніший варіант, що базується на сингулярному розкладі матриці (SVD). На його основі реалізовано алгоритм кластеризації задач і застосовано на прикладі кластеризації задач із геометрії.Матеріал надійшов 11.06.2020
Back to Top Top