Edukacja Filozoficzna

Journal Information
ISSN : 0860-3839
Published by: University of Warsaw (10.14394)
Total articles ≅ 84
Filter:

Latest articles in this journal

, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 59-86; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0003

Dominik Traczykowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 87-122; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0004

Alfred Skorupka, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Śląska
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 221-236; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0009

Alexandre Uchan, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytet Warszawski
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 37-57; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0002

, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 191-220; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0008

Michał Zembrzuski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 283-286; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0012

Przemysław Chmielecki, Zakład Filozofii i Nauk Społecznych" Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 265-282; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0011

, Instytut Filozofii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 123-137; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0005

Patryk Popławski, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych" Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 167-190; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0007

Maciej Głowacki, Wydział Filozofii Uniwersytet Warszawski, Jakub Sochacki, Bartosz Wesół
Published: 1 July 2021
Edukacja Filozoficzna, Volume 71, pp 301-312; https://doi.org/10.14394/edufil.2021.0014

Back to Top Top