IEEE Photonics Technology Letters

Journal Information
ISSN / EISSN : 1041-1135 / 1941-0174
Total articles ≅ 20,589
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Filter:

Latest articles in this journal

Bowen Zhang, Dan Zhu, Hao Chen, Yuewen Zhou, Shilong Pan
IEEE Photonics Technology Letters, Volume 32, pp 1485-1488; doi:10.1109/lpt.2020.3035694

Joshua Olson, Xiushan Zhu, R. Dawson Baker, Kort Wiersma, Michael Li, Jie Zong, Arturo Chavez-Pirson, N. Peyghambarian
IEEE Photonics Technology Letters, Volume 32, pp 1481-1484; doi:10.1109/lpt.2020.3036060

Yizhe Ji, Bin Wu, Yibing Hou, Aiqi Ding
IEEE Photonics Technology Letters, Volume 32, pp 1473-1476; doi:10.1109/lpt.2020.3036093

Hussein E. Kotb, Yasser M. Sabry, Mohab S. Abdallah, Haitham Omran
IEEE Photonics Technology Letters pp 1-1; doi:10.1109/lpt.2020.3041439

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Haizhou Huang, Huawen Hu, Wen Weng, Jing Deng, Jianhong Huang, Hui Zheng, Wenxiong Lin
IEEE Photonics Technology Letters pp 1-1; doi:10.1109/lpt.2020.3040735

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yan-Hui Chen, Yang Mei, Huan Xu, Rong-Bin Xu, Lei-Ying Ying, Zhi-Wei Zheng, Hao Long, Bao-Ping Zhang
IEEE Photonics Technology Letters pp 1-1; doi:10.1109/lpt.2020.3040550

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
IEEE Photonics Technology Letters, Volume 32, pp 1451-1452; doi:10.1109/lpt.2020.3039124

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top