Head and Neck Tumors (HNT)

Journal Information
ISSN / EISSN : 22221468 / 24114634
Current Publisher: Publishing House ABV Press (10.17650)
Total articles ≅ 206
Current Coverage
DOAJ
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

V. S. Parshin, A. A. Veselova, V. S. Medvedev, S. A. Ivanov, A. D. Kaprin
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-17-23

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Maria Cabanillas, Shunji Takahashi
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-49-61

Z. A.-G. Radzhabova, M. A. Kotov, Z. S. Bekyasheva, M. A. Radzhabova, E. V. Levchenko
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-38-42

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
T. M. Geliashvili, A. V. Vazhenin, T. P. Berezovskaya, N. G. Afanasyeva, E. V. Vasilyeva, P. I. Garbuzov, V. V. Krylov
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-10-16

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Kuprin, V. Y. Malyuga, I. V. Makedonskaya, A. A. Melnikova
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-62-73

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. I. Pronin, M. B. Dolgushin, D. V. Sashin, N. A. Meshcheryakova, O. D. Ryzhova, T. G. Gasparyan
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-24-31

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. A. Golovanova, S. V. Saakyan, A. N. Denisenko
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-43-48

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
D. V. Sikorsky, N. V. Kanishcheva, S. O. Podvyaznikov, D. V. Skamnitsky, Sv Smetanina, A. M. Ermolaeva, K. V. Bazanov, S. R. Pakhomov
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-32-37

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. P. Polyakov, A. V. Mordovsky, M. V. Ratushny, I. V. Rebrikova, O. V. Matorin, И.в. Решетов
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-74-79

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. N. Pavlov, R. I. Safiullin, R. R. Bakiev, R. F. Gilmanova, M. F. Urmantsev
Head and Neck Tumors (HNT), Volume 9; doi:10.17650/2222-1468-2019-9-4-80-84

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.