Journal of Applied Health Sciences

Journal Information
ISSN / EISSN : 1849-8361 / 2459-5640
Published by: Zdravstveno veleuciliste (10.24141)
Total articles ≅ 186
Filter:

Latest articles in this journal

Zlatka Kozjak Mikić
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 191-201; https://doi.org/10.24141/1/7/2/9

Abstract:
S obzirom na rizike mentalnoga zdravlja, adolescencija pripada u kritična životna razdoblja, a osim čimbenika iz obiteljskog konteksta, za mentalno zdravlje od velike su važnosti i oni povezani sa školskim zahtjevima. U ovome radu analizirani su podaci prikupljani od 141 polaznika zdravstvenih programa tijekom četiri godine njihova srednjoškolskog obrazovanja. Prikupljani su podaci o učestalosti negativnih automatskih misli povezanih sa strahom od neuspjeha i ohrabrujućih automatskih misli za vrijeme učenja u ispitnim razdobljima pri kraju nastavne godine. Svrha istraživanja bila je provjeriti smjer i doprinos pozitivnih i negativnih automatskih misli u predviđanju dugoročnih emocionalnih ishoda, odnosno razine emocionalne uznemirenosti na kraju srednje škole. Osim deskriptivne analize, u obradi rezultata primijenjena je multipla regresijska analiza. Ovisno o godini obrazovanja, oko 16 % sudionika za vrijeme učenja ima iznadprosječno učestale negativne automatskih misli, 13 do 18 % pozitivne automatske misli, dok 16 do 18 % sudionika ima iznadprosječnu razinu opće emocionalne uznemirenosti. Rezultati su pokazali kako u ispitnim razdobljima pri kraju nastavne godine 15 % sudionika ima iznadprosječno povišenu razinu emocionalne uznemirenosti kroz više godina, pa i na završetku srednje škole. Negativne automatske misli povezane sa strahom od neuspjeha za vrijeme učenja na kraju drugog i trećeg razreda dobro predviđaju razinu emocionalne uznemirenosti na kraju srednje škole, što upućuje na važnost negativnih kognitivnih procjena za dugoročne nepovoljne emocionalne ishode. Prediktivnost pozitivnih misli u predviđanju dugoročnih emocionalnih ishoda nije potvrđena. Rezultati se komentiraju u kontekstu Lazarusove teorije stresa i suočavanja te Beckova kognitivnog modela disfunkcionalnog i neadaptivnog ponašanja.
Aleksandar Racz, Dora Smolčić Jurdana, Krešimir Rotim
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 151-160; https://doi.org/10.24141/1/7/2/5

Abstract:
U novije doba, više nego ikad ranije, klimatske su promjene globalnog karaktera i ozbiljno determiniraju razvoj i budućnost turizma u širem obuhvatu turističkih regija i svijetu u cjelini. Klimatske promjene ne predstavljaju samo hipotetski akademski izazov za čovječanstvo, već direktno utječu na sve aspekte ljudskog života, uključujući turizam, koji i sam postaje globalni ekološki problem. U ovom radu fokus interesa bio je usmjeren na istraživanje postojanja povezanosti između kategorije smještajnog objekta izražene zvjezdicama s iskazanim uvjerenjima i stavovima menadžera o klimatskim promjenama i međuutjecaju klimatskih promjena i turizma. U istraživanju je postavljena hipoteza prema kojoj postoje znatne razlike u uvjerenjima i stavovima o klimatskim promjenama i međuutjecaju klimatskih promjena i turističkog smještaja, kao i o klimatskim promjenama kao determinantama oblikovanja turističke ponude između menadžera u različitim kategorijama (dvije do pet zvjezdica) turističkih smještajnih kapaciteta (hoteli, aparthoteli, turistička naselja, kampovi ili marine). Stoga je specifični cilj istraživanja bio utvrditi utječu li kategorija različitih turističkih smještajnih kapaciteta (hoteli, aparthoteli, turistička naselja, kampovi ili marine) na uvjerenja i stavove menadžera o pitanjima klimatskih promjena i međuutjecaju klimatskih promjena i turističkog smještaja, kao i o klimatskim promjenama kao determinantama oblikovanja turističke ponude. Područje provođenja istraživanja bilo je prostorno određeno na cijelom području Republike Hrvatske i na ukupnoj populaciji svih kategoriziranih turističkih smještajnih objekata, odnosno na 1084 kategorizirana objekta na dan 7. ožujka 2019. prema kategorizaciji koju je provelo Ministarstvo turizma RH. Prikupljanje podataka bilo je provedeno metodom e-anketiranja, pri čemu je od ukupnog broja poslanih anketnih upitnika uredno bilo ispunjeno 283 upitnika, što je predstavljalo odaziv od 26,1 %. U skladu s postavljenom hipotezom i ciljem istraživanja dokazano je postojanje znatnih razlika u stavovima menadžera koji upravljaju turističkim smještajnim objektima koji imaju različitu kategorizaciju, odnosno različit broj dodijeljenih zvjezdica, i to po svim tvrdnjama o kojima su izrazili svoj stav, u sve tri komponente stava. Uvjerenja i stavovi menadžera u smještajnoj turističkoj industriji funkcija su raznih karakteristika smještajnog objekta, pri čemu snažnije proekološke stavove i veću razinu ekološke svijesti o klimatskim promjenama i međuutjecaju klimatskih promjena i turističkog smještaja, kao i o klimatskim promjenama kao determinantama oblikovanja turističke ponude pokazuju menadžeri zaposleni u smještajnim turističkim kategoriziranim objektima s višom kategorijom, odnosno većim brojem zvjezdica.
Leda Račić, Andreja Bartolac
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 137-149; https://doi.org/10.24141/1/7/2/4

Abstract:
Lateralnost ili dominantnost jedne strane tijela posljedica je evolucijskog razvoja ljudskog govora i kompleksnih vještina. Preferencija lijeve strane tijela javlja se u oko 10 % populacije. Osim genske predispozicije, i kulturološki čimbenici mogu utjecati na prevalenciju ljevorukosti. Cilj je ovog rada istražiti svakodnevna iskustva ljevorukih osoba u Hrvatskoj kroz odrastanje te u odrasloj dobi, identificirati aktivnosti koje ljevoruki pojedinci otežano izvode te kako procjenjuju svoju kvalitetu života u odnosu na ljevorukost. U istraživanju je primijenjen mješoviti istraživački nacrt. U svrhu prikupljanja podataka 686 sudionika ispunilo je elektronički upitnik kojim se ispituje iskustvo ljevorukih osoba pri sudjelovanju u svakodnevnim okupacijama, korištenju različitim priborom, alatom i načinu izvođenja okupacija te doživljena kvaliteta života. Rezultati ukazuju na znatan socijalni pritisak kojem su sudionici bili izloženi tijekom odrastanja (osobito očekivanje pisanja desnom rukom), kao i izazove s kojima se susreću u svakodnevnim okupacijama. Unatoč navedenim iskustvima, većina sudionika kvalitetu života ocjenjuje visokom, što tumače osobnom prilagodbom svijetu dešnjaka u kojem žive, no pritom naglašavaju potrebu za univerzalnim oblikovanjem uporabnih predmeta i okoline u smislu jednake pristupačnosti bez obzira na lateralizaciju.
Krešimir Rotim, Bruno Splavski, Filip Vrban, Ante Rotim
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 115-120; https://doi.org/10.24141/1/7/2/1

Abstract:
Introduction: Brain glioma is the most common and lethal primary malignant intracranial tumor. Nonetheless, gross tumor resection remains the most successful treatment modality, which may prolong progression free survival of these patients. However, excessive surgery brings a danger of neurological, regional and systemic complications, which may be diminished/ avoided by better pre- and intra-operative care and by modern neurosurgical techniques. Aim: To analyze the incidence and type of peri- and post-operative complications in surgical brain glioma patients. Computing the results, advice on complication prevention was made. Methods: A single institution series of brain glioma patients operated on during a two-year period was analyzed. The incidence, type and time of complications were observed, as well as the patients’ gender and age, and the extent of tumor resection complications, dichotomized as peri- and post-operative variables, were correlated with investigated parameters to find out their possible association. Results: Transitory neurological deficit was the most common peri-operative complication. Seizures, meningitis, and permanent neurological deficit were commonly recorded among post operative complications. Conclusion: Patients’ gender and age, and the extent of tumor resection were not influential to the development of brain glioma complications. Aggressive surgery requires the avoidance of complications by cautious patient selection, multidisciplinary preoperative planning, and scrupulous neurosurgical technique augmented by up-to-date armamentarium.
Ljubica Hrnjkaš, Aleksandar Racz
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 181-190; https://doi.org/10.24141/1/7/2/8

Abstract:
Cilj rada bio je dokazati transfer ostataka pesticida s kore na pulpu ako se dokaže njihova prisutnost na kori naranče. U tu svrhu u radu je analizirano 48 uzoraka naranči iz uvoza i domaćeg porijekla u kojima su analize bile usmjerene na detekciju 88 aktivnih tvari. Rezultati su pokazali da su bile potvrđene četiri aktivne tvari: imazalil, klorpirifos, tiabendazol i bifentrin, pri čemu je transfer aktivnih tvari dokazan na 11 uzoraka te se kretao u rasponu od 20 % do 30 %.
Lidija Šoher, Ines Banjari
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 203-212; https://doi.org/10.24141/1/7/2/10

Abstract:
Magnesium is a cofactor in more than 300 enzymes, it plays a vital role in energy metabolism, homeostasis of electrolites, and bone metabolism, and regulates a number of fundamental functions such as muscle contraction, neuromuscular conduction, glycemic control, and blood pressure. Magnesium deficiency has been associated with a wide range of diseases, from cardiovascular diseases, hypertension, diabetes, to anxiety and other mental disorders, migraine and osteoporosis, and especially worrying is subclinical form which is estimated to affect up to 30% of the population. Recommended dietary intake of magnesium is 300 mg and 350 mg per day for adult males and females, respectively. While highly abundant in a variety of foods, especially green leafy vegetables, nuts and seeds, water is the main contributor to magnesium daily intake. Water has been the focus of a number of public health interventions aiming to improve magnesium status of populations, especially in Israel and Australia. Supplements are becoming a more important contributor to the total magnesium intake, especially among physically active individuals. Public awareness of the health benefits gained from physical activity is improving, and more individuals decide to engage in (recreational) physical activity. Even though physical activity increases the risk of magnesium deficiency, misuse of supplements due to lack of knowledge and misinformation shared on social networks can have a detrimental effect on individual’s health and physical performance.
Carnot N Ntafam, Chigozie Nwobi Ivor, David Otohinoyi, Okikiade Adedeji, Joseph Dimas
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 127-136; https://doi.org/10.24141/1/7/2/3

Abstract:
Introduction: Ultrasound is a non-invasive imaging modality, safe for both the mother and the fetus, which uses a high frequency sound to generate images of body tissues and organs. It has been widely used for fetal evaluation and dating. Purpose: To determine normative values of fetal heart circumference (FHC) as a predictor of the gestational age (GA) in black population and compare it to those of the Caucasian population. Material and Methods: A prospective cross-sectional study was carried at the University of Maiduguri Teaching Hospital (UMTH), Nigeria. 324 women with a singleton pregnancy between 12-40 weeks, who conceived naturally, were scanned using a 2D ultrasound machine with a 3.5 MHz curvilinear probe. Two fetal heart diametersat right angle to each other were taken at the level of the four-heart chamber view, during diastole. Results: There is a strong positive linear correlation between the FHC and the GA (r2= 0.964, p<0.001). The equation of GA prediction is Y=0.246X + 5.06 (where y=GA, X=FHC). FHC weekly growth rate is 3.81mm. FHC is more accurate between 12-20 weeks GA and its accuracy decreases as the pregnancy progresses. There is a strong correlation between FHC and biparietal diameter (BPD) (r2=0.959), HC(r2=0.946) and FL (r2= 0.962). Conclusion: The study has derived a nomogram of FHC as a predictor of the GA in Nigerian population and has shown that the FHC is a good predictor of GA especially in the early second trimester. Also, there was a statistically significant difference between the FHC in our study population (blacks) and those of the Caucasian population.
Dora Jurički, Olivera Petrak, Snježana Schuster
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 167-179; https://doi.org/10.24141/1/7/2/7

Abstract:
Uvod: „Fizioterapeut mora posjedovati određena znanjai vještine…“ Ova fraza odnosi se na stručne kompetencije potrebne za adekvatnu fizioterapijsku procjenu pacijenta, na postavljanje ciljane dijagnoze na temelju procjene te na provođenje fizioterapijske intervencije. Naglašava da je u obrazovanju učenje teorije jednako važno kao i svladavanje praktičnog dijela profesije. Cilj rada: Utvrditi koliko studenti tijekom obrazovanja smatraju zadovoljavajućima i usklađenima teorijske i vježbovne sadržaje iz struke te postoji li značajna razlika u mišljenju studenata treće godine u odnosu apsolvente i prvostupnike fizioterapije. Metode: Istraživanje je provedeno sa studentima i prvostupnicima fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (ZVU) 2019. godine. Sudjelovalo je 88 ispitanika, podijeljenih u dvije skupine. Prvu skupinu činili su apsolventi i studenti sa završenim preddiplomskim studijem, a drugu skupinu studenti treće godine redovnog studija fizioterapije. U trenutku ispunjavanja ankete studenti druge skupine odrađivali su kliničku nastavu. Rezultati: Ispitanici smatraju kako bi na praktična znanja trebalo staviti veći naglasak te da postoji neusklađenost znanja koje dobivaju u edukaciji i praktičnog rada s kojim se susreću na radilištima. Mišljenja su kako bi bilo kvalitetnije da praksa iz određenog predmeta slijedi neposredno nakon teorijskog upoznavanja s predmetom te im je važan individualni angažman svakog studenta. Prva skupina u većoj mjeri smatra da im je potrebno dodatno usavršavanje osnovnih praktičnih vještina, kao i da je nužno usklađivanje znanja nastavnika i mentora. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da je povećana potreba za unaprjeđenjem aktualnih teorijskih i praktičnih znanja u cilju napredne fizioterapijske prakse uz otvaranje mogućnosti jedinstvenog kurikuluma za obrazovanje budućih prvostupnika fizioterapije u Hrvatskoj. Zlatni standard u edukaciji budućih fizioterapeuta postiže se, uz poboljšanje kvalitete edukacije studenata i edukacijom predavača i mentora.
Marija Pocrnjić, Ozren Rađenović, Ivan Jurak
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 161-166; https://doi.org/10.24141/1/7/2/6

Abstract:
Budući da je košarka sport s puno brzih promjena, doskoka i okreta, ozljede su njezin sastavni dio te treba staviti poseban naglasak na njihovu prevenciju. Uzroci ozljeda su različiti, mogu biti unutrašnji (genski, anatomski, biomehanički, hormonalni) i vanjski (podloga, obuća), a njihov mehanizam nastanka može biti bez kontakta ili uz kontakt s igračicom ili podlogom. Kako bi se ozljede smanjile, važnu ulogu ima fizioterapeut koji bi, kao sastavni dio svake ekipe, trebao provoditi edukaciju, prevenciju i rehabilitaciju ako se ozljeda već dogodila. Prema dostupnoj literaturi, prevencija bi se trebala uklopiti u program treninga i odvijati kroz minimalno tri treninga tjedno. Cilj ovog rada bio je utvrditi povezanost učestalosti ozljeda s obzirom na igračku poziciju u sezoni 2016./2017. Za potrebe istraživanja napravljen je upitnik s devet pitanja na koja je odgovorilo 90 košarkašica iz 12 prvoligaških klubova. Nije pronađena statistički značajna razlika između ozljeda gležnja, koljena i Ahilove tetive s obzirom na igračku poziciju.
Riccardo Paracino, Fabrizio Mancini, Simona Lattanzi, Mauro Dobran
Journal of Applied Health Sciences, Volume 7, pp 121-126; https://doi.org/10.24141/1/7/2/2

Abstract:
The purpose of this study is to identify some risk factors and post-operative predictors for recurrent lumbar disc hernia (rLDH) during a long-term follow-up in patients treated with microdiscectomy. Aim of the paper: This study analyzes some risk factors and postoperative predictors for recurrent lumbar disc hernia (rLDH) during a long-term follow-up in patients treated with microdiscectomy. Material and methods. We analyzed retrospectively a consecutive series of patients who underwent lumbar spinal microdiscectomy for lumbar disc herniation (LDH) from January 2013 to June 2018 at our Institute. The rate of rLDH during long-term follow-up was analyzed and correlated with baseline and post-operative data. Results. A total of 263 patients were included with a median follow-up time of 24 months (from 13 to 43 months). Most of the patients had rLDH within the first 36 months after surgery. At multivariate analysis, recurrence of LDH was associated with higher pre-operative body mass index (BMI) and higher post-operative Oswentry disability index (ODI) with statistical significance. Conclusions. Baseline BMI and post-surgery ODI could predict rLDH after surgery during a long-term follow-up.
Back to Top Top