Petri Nets: Central Models and Their Properties

Journal Information
ISSN / EISSN : 03029743 / 16113349
Current Publisher: Springer Science and Business Media LLC (10.1007)

Latest articles in this journal

Xinzheng Wu, Tianwei Zhou, Zishan Qiu
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 287-298; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_26

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jian Yang, Liang Qu, Yang Shen, Yuhui Shi, Shi Cheng, Junfeng Zhao, Xiaolong Shen
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 3-14; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Xiaohui Yan, Felix T. S. Chan, Zhicong Zhang, Cixing Lv, Shuai Li
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 94-103; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yi-Nan Guo, Jianjiao Ji, Ying Tan, Shi Cheng
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 423-434; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_38

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Chunyan Fan, Xiujuan Lei, Ying Tan
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 485-494; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_44

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Weifu Cao, Yingshi Tan, Miaojia Huang, Yuxi Luo
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 299-311; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_27

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Waraporn Jirapanthong
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 476-484; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_43

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Vladimir Stanovov, Shakhnaz Akhmedova, Eugene Semenkin
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 397-404; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_35

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jinlong Chen, Mengke Jiang
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 547-555; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_50

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wenjing Guo, Wenhong Wei, Yuhui Zhang, Anbing Fu
Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2013 pp 362-373; doi:10.1007/978-3-030-53956-6_32

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top