Sports Medicine: Research and Practice

Journal Information
ISSN : 22232524
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 241
Filter:

Latest articles in this journal

Sports Medicine: Research and Practice; doi:10.17238/issn2223-2524

Georgiy A. Airapetov
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 79-94; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.79

Anatoly D. Fesyun, Aleksey V. Datiy, Maxim Yu. Yakovlev, Oleg B. Chernyakhovsky
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 68-71; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.68

Iskandar R. Alavlyatiov, Nafisa Sh. Ustttotialieva
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 62-67; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.62

Evelina E. Keshabyants, Natalia N. Denisova, Alia V. Pogozheva, Arseniy N. Martinchik
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 39-45; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.39

Natalia P. Garganeeva, Iritta F. Taminova, Vaditn V. Kalyuzhin, Irina N. Vorozhtsova, Natalia V. Korneva, Nizhnevartovsk Kmao - Yugra Clinical Medical-Exercises Dispensary, Nizhnevartovsk Kmao - Yugra Nizhnevartovsk District Hospital №2
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 30-38; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.30

Sergey N. Yezhov, Anna V. Yashchuk, Titnofey P. Afinogenov, Roman S. Kalenik, Roman V. Romanov, Vladivostok Vladivostok Branch Of The «Clinic For Pain Treatment» Llc
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 15-22; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.15

Radzhabkadi M. Radzhabkadiev, Kseniya V. Vybornaya, Arseny N. Martinchik, Audrey N. Timotiin, Mikhail A. Baryshev, Dmitriy B. Nikityuk
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 46-54; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.46

Svetlana V. Vereshchagitia, Iritia N. Smirnova, Sergey V. Steinerdt, Aleksey A. Zaycev, Boris V. Вarankin
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 72-78; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.72

Darya Yu. Alekseeva, Elena S. Vasichkina, Irina Yu. Ivanova, Kirill N. Malikov, Ivan A. Zemskov, Vladimir V. Grigoryev
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 2, pp 23-29; doi:10.17238/issn2223-2524.2019.2.23