Sports Medicine: Research and Practice

Journal Information
ISSN : 22232524
Current Publisher: Kniga Service Agency Ltd. (10.17238)
Total articles ≅ 273
Filter:

Latest articles in this journal

Sports Medicine: Research and Practice; doi:10.17238/issn2223-2524

Olga N. Vysogortseva, Tashkent Tashkent Medical Academy, Adibahon A. Usmankhodzhaeva, Zilola F. Mavlyanova
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 13-20; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.13

Vasilyi I. Pustovoit, Alexandr S. Samoilov, Roman V. Nikonov
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 67-75; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.67

Gennadiy G. Erofeev
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 30-36; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.30

Linar I. Vakhitov, Timur L. Zefirov, Ildar Kh. Vakhitov
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 85-89; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.85

Sergei V. Matveev, Andrei K. Uspenskii, Iuliia K. Uspenskaia, Мikhail D. Didur
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 5-12; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.5

Alla V. Pogozheva, Evelina E. Keshabyants, Nina A. Beketova, Vera M. Кodentsova, Oksana A. Vrzhesinskaya, Olga V. Kosheleva
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 58-66; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.58

Ekaterina I. Dulova, Aleksandra A. Reshetova, Aleksandra E. Igolkina, Daria A. Kravchuk, Igor N. Mitin, Kirill S. Nazarov, Andrey V. Zholinskiy
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 76-84; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.76

Aleksandr S. Samoilov, Maksim N. Velichko, Aleksandr Y. Terskov, Аntonina S. Domozhirova, Anna M. Belyakova, Elena I. Razumets, Denis V. Volchenko, Oleg A. Sozonov, Evgeny Ya. Shpiz
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 46-57; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.46

Alexander N. Shkrebko, Alexander N. Glushakov
Sports Medicine: Research and Practice, Volume 1, pp 21-29; doi:10.17238/issn2223-2524.2020.1.21

Back to Top Top