Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti

Journal Information
ISSN / EISSN : 1235-7812 / 2489-4990
Total articles ≅ 148
Current Coverage
DOAJ
Filter:

Latest articles in this journal

Marjut Arola
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 71-76; doi:10.30668/janus.98025

Suvi Holmberg, Johanna Ranta
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 54-70; doi:10.30668/janus.84835

Abstract:
Tässä artikkelissa kysymme, miten koti tilana tukee ja haastaa psykososiaalisesti orientoituneen katkaisuhoidon käytäntöjä. Tutkimuksen metodologinen kehys nojaa kodin maantieteen perinteeseen. Lähestymme kotia monimerkityksellisenä kulttuuristen, materiaalisten, emotionaalisten ja sosiaalisten merkitysten läpäisemänä tilana. Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2018 liikkuvalla etnografialla suomalaisesta kotikatkopalvelusta. Se koostuu kahdeksalla kotikäynnillä nauhoitetusta asiakas-työntekijävuorovaikutuksesta. Tutkimus havainnollistaa, kuinka kotia merkityksellistetään paitsi asiakkaan yksityisenä tilana, myös päihdetyön toteuttamisympäristönä. Koti elementteineen ja rutiineineen luo turvallisen ja häpeältä suojaavan sekä autonomiaa ja tukea antavan tilan juomisen lopettamiselle, mutta edellyttää asiakkaalta tietoisuutta tilaan liittyvistä juomista laukaisevista tekijöistä sekä omasta vastuustaan osana kotona toteutettavaa katkaisuhoitoa.
Iiris Lehto
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 77-82; doi:10.30668/janus.98390

Eeva Rossi
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 37-53; doi:10.30668/janus.85027

Abstract:
Tutkimuksessa tarkastellaan tutkijasosiaalityöntekijän toiminnallista ja tutkimuksellista asemoitumista iäkkäiden asumispalvelukeskuksessa. Tutkimus paikantuu etnografian autoetnografiseen perinteeseen. Artikkeli pohjautuu kirjoittajan kokemuksiin tutkijasosiaalityöntekijänä ja aineistona ovat päiväkirjamerkinnät vuosien 2014-2016 kenttäjaksolta. Tutkimuksessa kysytään, millaisia positioita tutkijasosiaalityöntekijän rooliini asumispalvelukeskuksessa liittyy ja miten ne paikantuvat suhteessa organisaatioon, henkilökuntaan ja asiakkaisiin. Tutkimuksessa positio paikantui kolmeen toisiinsa liittyvään käsitepariin: virallinen – epävirallinen, ulkopuolinen – sisäpuolinen ja neutraali - hyvän tuottaja. Ensimmäinen käsitepari kuvaa tutkijasosiaalityöntekijän asemaa suhteessa työyhteisöön sekä organisaatioon. Ulkopuolinen kuvaa tutkijan kokemusta, joka osin liittyy epäviralliseen asemaan. Sisäpuolisuus liittyy asukkaiden rinnalla oloon ja heidän tukemiseensa. Kolmas käsitepari kuvaa tutkimuksen toteuttamista. Hyvän tuottaminen on asukkaiden auttamista. Neutraali etäännyttämistä kokemuksista.
Tiina Lehto-Lundén
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 83-89; doi:10.30668/janus.95691

Minna Zechner, Marjo Romakkaniemi
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 1-3; doi:10.30668/janus.103401

Outi Norema
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 95-97; doi:10.30668/janus.95616

Mari Susanna Kivistö
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 98-99; doi:10.30668/janus.103409

Jarno Valkonen
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 93-95; doi:10.30668/janus.103408

Juha Hämäläinen
Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, Volume 29, pp 90-93; doi:10.30668/janus.103407

Back to Top Top