Journal of the American Chemical Society

Journal Information
ISSN / EISSN : 00027863 / 15205126
Current Publisher: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 196,971
Google Scholar h5-index: 236
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Zhaolin Shi, Yu Tao, Jiasheng Wu, Cuizheng Zhang, Hai-Long He, Liuliu Long, Yongjin Lee, Tao Li, Yue-Biao Zhang
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12879

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Amine Layadi, Benjamin Kessel, Wenqing Yan, Matteo Romio, Nicholas D. Spencer, Marcy Zenobi-Wong, Krzysztof Matyjaszewski, Edmondo M. Benetti
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12974

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Weibin Chu, Qijing Zheng, Oleg V. Prezhdo, Jin Zhao
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13280

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Jie Ren, Mengsi Niu, Xuyun Guo, Yujing Liu, Xiaoyu Yang, Min Chen, Xiaotao Hao, Ye Zhu, Hongzheng Chen, Hanying Li
Journal of the American Chemical Society, Volume 142, pp 1630-1635; doi:10.1021/jacs.9b13087

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Suresh Sarkar, Phuong Le, Junlong Geng, Yang Liu, Zhiyuan Han, Mohammad U. Zahid, Duncan Nall, Yeoan Youn, Paul R. Selvin, Andrew M Smith
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b11567

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Journal of the American Chemical Society, Volume 142; doi:10.1021/jav142i003_1347758

Acs Contributing Correspondents
Journal of the American Chemical Society, Volume 142, pp 1113-1114; doi:10.1021/jacs.0c00435

Journal of the American Chemical Society, Volume 142; doi:10.1021/jav142i003_1347514

Qui-Hien Nguyen, Shu-Min Guo, Titouan Royal, Olivier Baudoin, Nicolai Cramer
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b12299

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yun Liu, Zongfang Wu, Matthias Naschitzki, Sandy Gewinner, Wieland Schöllkopf, Xiaoke Li, Joachim Paier, Joachim Sauer, Helmut Kuhlenbeck, Hans-Joachim Freund
Journal of the American Chemical Society; doi:10.1021/jacs.9b13164

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.