Inorganic Chemistry

Journal Information
ISSN / EISSN : 0020-1669 / 1520-510X
Current Publisher: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 63,790
Current Coverage
SCOPUS
PUBMED
MEDLINE
MEDICUS
SCIE
Archived in
SHERPA/ROMEO
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Simon Delacroix, Fernando Igoa, Yang Song, Yann Le Godec, Cristina Coelho-Diogo, Christel Gervais , Gwenaelle Rousse , David Portehault
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03501

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Eva M. Heppke, Steffen Klenner, Oliver Janka, Rainer Pöttgen, Thomas Bredow, Martin Lerch
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03601

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zi-Jian Yao , Yong-Xu Jin, Wei Deng, Zhen-Jiang Liu
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03625

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Guobing Hu, Mengzhu Shi, Wenxiang Wang, Changsheng Zhu, Zeliang Sun, Jianhua Cui, Weizhuang Zhuo, Fanghang Yu, Xigang Luo, Xianhui Chen
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03686

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Christina A. Braun, Michael J. Ferguson , Eric Rivard
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03559

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fumio Kawamura , Hidenobu Murata, Masataka Imura, Naoomi Yamada , Takashi Taniguchi
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03242

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Arun Karmakar, Kannimuthu Karthick, Sangeetha Kumaravel, Selvasundarasekar Sam Sankar, Subrata Kundu
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03514

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ling-Gui Liu, Yan-Mei Sun, Ze-Yu Liu, Yu-Hui Liao , Lei Zeng, Yong Ye , Hai-Yang Liu
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03016

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Ze Wang, Benfu Qian, Fangke Wang, Qianran Zhao, Yulu Wang, Haifeng Zou , Yanhua Song , Xiuqing Zhou, Ye Sheng
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c03445

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Khadidja Talha Yassia, Lotfi Belkhiri, Karine Costuas , Abdou Boucekkine
Inorganic Chemistry; doi:10.1021/acs.inorgchem.0c02908

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top