Kreativnaya kardiologiya

Journal Information
ISSN / EISSN : 19973187 / 24109169
Former Publisher: LLC Science and Innovations (10.15275)
Total articles ≅ 86
Filter:

Latest articles in this journal

M.B. Yaroustovsky, M.V. Abramyan
Kreativnaya kardiologiya, Volume 13, pp 40-51; doi:10.24022/1997-3187-2019-13-1-40-51

M.O. Lisina, I.A. Zhdanova, M.L. Ermolenko, M.N. Nevedrova, M.G. Meladze, D.A. Dzhandzhgava
Kreativnaya kardiologiya, Volume 13, pp 52-62; doi:10.24022/1997-3187-2019-13-1-52-62

E.Z. Golukhova, T.V. Mashina, D.V. Mrikaev, E.V. Ruzina, V.S. Grigor’Ev, S.A. Aleksandrova, I.I. Serebrennikov
Kreativnaya kardiologiya, Volume 13, pp 71-78; doi:10.24022/1997-3187-2019-13-1-71-78

N.I. Glushkov, M.A. Ivanov, A.S. Artemova, A.D. Gorovaya, A.A. Uryupina
Kreativnaya kardiologiya, Volume 13, pp 8-16; doi:10.24022/1997-3187-2019-13-1-8-16

Kreativnaya kardiologiya; doi:10.15275/kreatkard