IEEE Transactions on Electron Devices

Journal Information
ISSN / EISSN : 0018-9383 / 1557-9646
Total articles ≅ 26,055
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
Archived in
EBSCO
Filter:

Latest articles in this journal

Ximing Chen, Hong Chen, Bangbing Shi, Yafei Wang, Xuan Li, Caineng Zhou, Chenzhan Li, Xiaochuan Deng , Haihui Luo, Yudong Wu, et al.
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-8; doi:10.1109/ted.2020.3037262

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Zhonghao Sun, Huolin Huang , Yanhong Liu, Yian Yin, Kairong Qin, Pengcheng Tao, Kun Liu, Nan Sun, Yung C. Liang
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-8; doi:10.1109/ted.2020.3037880

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Khalil Tamersit , Mohammad Khaleqi Qaleh Jooq, Mohammad Hossein Moaiyeri
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-9; doi:10.1109/ted.2020.3037277

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. W. Feil, K. Puschkarsky, W. Gustin, H. Reisinger, T. Grasser
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-8; doi:10.1109/ted.2020.3036321

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
IEEE Transactions on Electron Devices, Volume 67, pp 5263-5304; doi:10.1109/ted.2020.3035048

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Artem A. Badarin, Andrey V. Andreev, Semen A. Kurkin
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-6; doi:10.1109/ted.2020.3037278

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Hsin-Ying Lee , Jhang-Jie Jian, Ching-Ting Lee
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-7; doi:10.1109/ted.2020.3037274

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sen Huang, Xinhua Wang, Xinyu Liu, Yuchen Li, Jie Fan, Haibo Yin, Ke Wei, Yingkui Zheng, Qian Sun , Bo Shen
IEEE Transactions on Electron Devices pp 1-6; doi:10.1109/ted.2020.3037272

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
IEEE Transactions on Electron Devices, Volume 67; doi:10.1109/ted.2020.3037583

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top