ACS Applied Materials & Interfaces

Journal Information
ISSN / EISSN : 1944-8244 / 1944-8252
Published by: American Chemical Society (ACS) (10.1021)
Total articles ≅ 41,193
Current Coverage
SCOPUS
SCIE
COMPENDEX
MEDICUS
MEDLINE
PUBMED
Archived in
SHERPA/ROMEO
Filter:

Latest articles in this journal

Zhe Ji, Qiang Lin, Zhewei Huang, Sulin Chen, Peng Gong, ,
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c11717

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Tingyu Yang, Enwei Zhu, Haiyong Guo, Juan Du, Yuanyuan Wu, Chunbo Liu, Guangbo Che
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c14240

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Fenghao Liang, Daoning Wu, Lei Jiang, Zhe Zhang, Wei Zhang, , , Fengjiao Liu
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c15763

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Amani Hassanein, Adnan Khan, Eman Fayyad, Aboubakr M. Abdullah, Ramazan Kahraman, Bilal Mansoor,
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c14406

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, Thomas E. Schwartzentruber, Chenbiao Xu
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c14196

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yufei Zhao, Kaixin Zhang, Yongjia Li, Cheng Li, Rui Zhao, Yingjie Ji, Yifan Meng, Tianrui Hu, Hao Wang, Zhiyu Yang, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c12637

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, , Jan Ježek, Silvie Bernatová, Petr Jedlička, Mehdi Aas, , Pavel Zemánek
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c11936

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Muhammad Ikram, Feifan Hu, Guogan Peng, Majid Basharat, Nawishta Jabeen, ,
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c16902

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Wei Li, Yi Zeng, Zijing Zhao, Biao Zhang, Junjie Xu, Xiaoxiao Huang,
ACS Applied Materials & Interfaces; https://doi.org/10.1021/acsami.1c11132

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Back to Top Top