Refine Search

New Search

Results in Journal Russian Chemical Bulletin: 36,927

(searched for: journal_id:(587917))
Page of 739
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
, I. D. Kosenko
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 753-756; doi:10.1007/s11172-021-3146-y

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, N. A. Sablina, D. M. Ulyanova, S. N. Smirnov, P. M. Tolstoy
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 773-779; doi:10.1007/s11172-021-3150-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. V. Anisimov, D. A. Ryzhkin
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 715-721; doi:10.1007/s11172-021-3141-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Yu. S. Kudyakova, A. Ya. Onoprienko, Yu. O. Edilova, Ya. V. Burgart, V. I. Saloutin,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 745-752; doi:10.1007/s11172-021-3145-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, V. V. Kuznetzov, A. S. Dmitrenok, M. E. Minyaev, N. N. Makhova, M. M. Kazakova
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 735-744; doi:10.1007/s11172-021-3144-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, N. E. Melnikova, A. Z. Babayeva, G. G. Nurullayev, D. B. Tagiyev
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 677-684; doi:10.1007/s11172-021-3136-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, P. V. Ivanov, O. V. Zaichenko, A. V. Lakhin, S. Yu. Kanterin, S. V. Tashchilov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 767-772; doi:10.1007/s11172-021-3149-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, S. S. Bukalov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 706-714; doi:10.1007/s11172-021-3140-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, T. V. Tyumkina, A. G. Ibragimov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 757-762; doi:10.1007/s11172-021-3147-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, V. L. Novikov, V. P. Glazunov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 792-804; doi:10.1007/s11172-021-3152-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 647-664; doi:10.1007/s11172-021-3133-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. A. Present, , Yu. N. Bubnov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 763-766; doi:10.1007/s11172-021-3148-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, I. E. Mikhailov, O. I. Mikhailova, R. M. Minyaev, V. I. Minkin
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 699-705; doi:10.1007/s11172-021-3139-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, I. V. Medvedeva, I. V. Byzov, A. M. Demin, A. S. Konev, S. V. Zhakov, M. A. Uimin, A. M. Murzakaev, O. M. Medvedeva
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 722-731; doi:10.1007/s11172-021-3142-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. F. Zholudev, M. B. Kislov, , , V. V. Raznoschikov, , L. S. Yanovskiy
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 685-692; doi:10.1007/s11172-021-3137-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. F. Maksimov, , A. A. Zhukova, D. A. Kudryashova, M. P. Kutyreva
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 672-676; doi:10.1007/s11172-021-3135-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, K. O. Murdmaa, O. V. Solovtsova
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 665-671; doi:10.1007/s11172-021-3134-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
M. A. Zherebtsov, E. R. Zhiganshina, N. A. Lenshina, R. S. Kovylin, E. V. Baranov, N. Yu. Shushunova, M. P. Shurygina, , S. A. Chesnokov, V. K. Cherkasov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 780-791; doi:10.1007/s11172-021-3151-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. A. Zvinchuk,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 732-734; doi:10.1007/s11172-021-3143-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. V. Terentev
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 693-698; doi:10.1007/s11172-021-3138-y

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
V. V. Yaderets, N. V. Karpova, T. S. Stytsenko, V. A. Andryushina, D. V. Kurilov,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 533-538; doi:10.1007/s11172-021-3120-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. A. Elkina, E. V. Shchegolkov, Ya. V. Burgart, , N. P. Boltneva, O. G. Serebryakova, S. V. Lushchekina, G. F. Makhaeva
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 567-572; doi:10.1007/s11172-021-3126-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. I. Sokolov, L. A. Vasilyeva, D. A. Skvortsov, A. S. H. Al-Khazraji, E. N. Ofitserov, N. V. Zyk, A. G. Majouga, E. K. Beloglazkina
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 457-462; doi:10.1007/s11172-021-3108-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, T. P. Trofimova, , I. V. Zhirkina, D. A. Skvortsov, S. O. Bachurin
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 510-514; doi:10.1007/s11172-021-3116-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, R. K. Laypanov, G. P. Tokmakov, I. V. Lukina, D. A. Vershinkin,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 555-561; doi:10.1007/s11172-021-3124-4

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. Polkam, S. Malthum, , U. Brahma, G. M. Naidu Vegi
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 580-584; doi:10.1007/s11172-021-3128-0

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, T. M. Gabbasov, E. M. Tsyrlina, M. S. Yunusov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 515-519; doi:10.1007/s11172-021-3117-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A. A. Telegina, , G. L. Levit, V. P. Krasnov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 539-544; doi:10.1007/s11172-021-3121-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
R. A. Kushnazarova, , L. Ya. Zakharova
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 585-591; doi:10.1007/s11172-021-3129-z

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, M. Yu. Stogniy
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 527-532; doi:10.1007/s11172-021-3119-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, T. V. Goreva, T. A. Epishina
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 487-491; doi:10.1007/s11172-021-3113-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. V. Mamaeva, A. I. Krasnoperova, Yu. A. Evteeva, E. R. Milaeva, ,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 549-554; doi:10.1007/s11172-021-3123-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, S. N. Letuta, D. E. Tsyurko
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 427-432; doi:10.1007/s11172-021-3104-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. O. Voronina, V. N. Strelnikov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 469-474; doi:10.1007/s11172-021-3110-x

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, B. V. Paponov, N. A. Podoplelova, M. A. Panteleev, V. A. Polikarchuk, I. V. Ledenyova, N. V. Stolpovskaya, D. V. Kryl’Skii, Kh. S. Shikhaliev
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 492-497; doi:10.1007/s11172-021-3114-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. A. Spasov, D. A. Babkov, R. A. Litvinov, A. N. Kochetkov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 562-566; doi:10.1007/s11172-021-3125-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, E. P. Kramarova, D. V. Tarasenko, D. I. Gonchar, D. N. Lyakhman, A. A. Lagunin, K. A. Sobyanin, T. A. Shmigol’, Yu. I. Baukov, Vad. V. Negrebetsky
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 479-486; doi:10.1007/s11172-021-3112-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, V. F. Mironov, A. V. Khabibullina, D. M. Arkhipova, L. G. Mironova, A. V. Nemtarev, A. B. Vyshtakalyuk, E. V. Chekunkov, K. V. Kholin, I. R. Nizameev, et al.
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 433-443; doi:10.1007/s11172-021-3105-7

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, M. A. Kiskin, K. A. Koshenskova, P. V. Primakov, A. V. Khoroshilov, O. B. Bekker, I. L. Eremenko
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 463-468; doi:10.1007/s11172-021-3109-3

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
N. P. Arbatsky, A. S. Shashkov, , O. Yu. Timoshina, M. M. Shneider, Yu. A. Knirel
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 592-599; doi:10.1007/s11172-021-3130-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, D. Yu. Vandyshev, I. V. Ledenyova, E. A. Kosheleva, V. A. Polikarchuk, O. A. Kozaderov, Kh. S. Shikhaliev
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 520-526; doi:10.1007/s11172-021-3118-2

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. S. Kuzmich, Yu. E. Sabutskii, A. G. Guzii, R. S. Popov, V. A. Ogurtsov, , S. G. Polonik
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 573-579; doi:10.1007/s11172-021-3127-1

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. P. Minaeva, M. P. Egorov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 545-548; doi:10.1007/s11172-021-3122-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, V. M. Khodonov, S. V. Neverov, N. É. Grammatikova, V. A. Petrosyan
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 600-604; doi:10.1007/s11172-021-3131-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, , Sh. Sh. Dzhumaev, Yu. G. Borisova, D. V. Ishmetova, Yu. V. Vakhitova, S. S. Zlotskii
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 475-478; doi:10.1007/s11172-021-3111-9

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. V. Samet, M. N. Semenova, V. V. Semenov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 498-509; doi:10.1007/s11172-021-3115-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 444-448; doi:10.1007/s11172-021-3106-6

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, A. V. Vakhrushev, A. V. Mekhaev, M. A. Uimin, V. P. Krasnov
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 449-456; doi:10.1007/s11172-021-3107-5

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
, D. S. Malygina, O. A. Vorobyova, A. G. Solovyeva, K. L. Belyaeva, ,
Russian Chemical Bulletin, Volume 70, pp 289-300; doi:10.1007/s11172-021-3084-8

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 739
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top