Refine Search

New Search

Results in Journal Acta Scientific Pharmaceutical Sciences: 443

(searched for: journal_id:(4297388))
Page of 9
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Jayprakash Prajapati, Shashi Kiran Misra, Swarnakshi Upadhyay, Anupriya Kapoor
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 33-44; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0892

Mohamed Raslan, Eslam Ms, Sara Ar, Nagwa A Sabri
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 24-31; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0610

Gp Talwar, Jagdish C Gupta, Sa Zaheer, Shripad Patil, Avi K Bansal, Dipankar Nandi, Bakulesh Khamar, Somesh Gupta, Hemant K Vyas, Krishna Ella
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 47-51; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0757

Sara Ar, Mohamed Raslan, Eslam M Shehata, Nagwa A Sabri
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 30-32; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0877

Mohammad Asif Khan, Rita Yadav, Vineet Kumar Singh, Vinod Kumar Singh, Pavas Mehrotra, Bahadur Singh, Ravi Kumar Gautam
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 16-22; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0875

Shukla Pooja, Meghani Sonali, Patel Charmi, Shah Dhrumi, Rathod Zalak R, Saraf Meenu S
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, Volume 6, pp 20-28; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0858

Janaína A G Barros, Jorge G S Batista, Vitor De Moraes Zamarion, Ademar B Lugão
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, Volume 6, pp 13-19; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0857

Sravan Kumar, R Yashaswini, Prashanthi Gundlapally, Sireesha Althapu
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, Volume 6, pp 02-08; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0855

Mohamed Raslan, Eslam Ms, Sara Ar, Nagwa A Sabri
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences, Volume 6, pp 02-07; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0849

Poonam Singh, Vaibhav Walia, Prabhakar Kumar Verma
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 76-84; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0836

Trinadha Rao M, Raju M, Swetha K, Jyosna J, Bhargav G, Cvs Phanindra, A Swathi Annapurna, Y Srinivasa Rao
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 106-112; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0840

Manan Patel, Rigved Nagarkar, Srushti Sodha, Harshil M Parikh, Sowmya Kulal
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 44-54; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0832

Krishna Dev, Ajay Kumar Gupta, Shashi Kiran Misra
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 90-100; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0838

Pramod Chauhan, Pratima Katiyar, Kalpana Kushwaha, Shivam Kumar Verma, Amana Parveen, Raghvendra Kumar Yadav
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 67-75; https://doi.org/10.31080/asps.2022.06.0835

Arulselvan Murugesan, Annapurna Mukthinuthalapati Mathrusri
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 25-31; https://doi.org/10.31080/asps.2021.05.0818

Mohammad Sheibani, Yaser Azizi, Maryam Shayan, Sadaf Nezamoleslami, Faezeh Eslami, Nafise Noroozi, Hasan Yousefi-Manesh, Amin Ohadi, Fereshteh Dalouchi, Ahmad Reza Dehpour
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 32-41; https://doi.org/10.31080/asps.2021.05.0819

Gustavo Alves Andrade dos Santos, Paulo Celso Pardi
Acta Scientific Pharmaceutical Sciences pp 10-16; https://doi.org/10.31080/asps.2021.05.0815

Page of 9
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top