Refine Search

New Search

Advanced search

Results in Journal Kriminologijos studijos: 53

(searched for: journal_id:(156879))
Page of 6
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Vincenzo Ruggiero
Published: 19 October 2018
Kriminologijos studijos, Volume 5, pp 43-63; doi:10.15388/crimlithuan.2017.5.11732

Abstract:
[full article, abstract in English; only abstract in Lithuanian] This paper offers a typology of different forms of political violence, linking them in a continuum and in an interdependent field of forces. The forms identified are systemic violence, institutional violence, group violence, armed struggle, terrorism and war. In the final section, after discussing how these types of violence influence one another, a strategy is suggested for their simultaneous reduction.
Alfredas Laurinavicius, Ilona Laurinaitytė, Laura Ustinavičiūtė
Published: 19 October 2018
Kriminologijos studijos, Volume 5, pp 64-90; doi:10.15388/crimlithuan.2017.5.11733

Abstract:
[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba] Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas-2 (MMPI-2) yra vienas dažniausiai pasaulyje naudojamų savistata paremtų klausimynų, skirtų pradiniam asmenybės savybių ir psichopatologijos įvertinimui įvairiausiose srityse, įskaitant ir teisėsaugą. Skirtingose nuteistųjų asmenų populiacijose atliekamuose tyrimuose dažniausiai nustatoma, kad teisės pažeidėjams būdingas asocialumas, impulsų kontrolės stygius, neatsakingumas ir kitos charakteristikos, atsispindinčios atskirų MMPI-2 skalių įverčiuose. Šio tyrimo tikslas – įvertinti laisvės atėmimo bausmę Lietuvoje atliekančių vyrų ir moterų asmenybės charakteristikas naudojant MMPI-2 ir išanalizuoti rezultatus gretinant juos su įprastai teisės pažeidėjų populiacijų tyrimuose gaunamais rezultatais. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos nuteistuosius charakterizuojančios skalės atitinka kitose kultūrinėse aplinkose atliktų tyrimų rezultatus. Laisvės atėmimo bausmę atliekančius nuteistuosius geriausiai charakterizavo aukštesni Psichopatiškumo (Pd), Paranojiškumo (Pa), Antisocialaus elgesio (RC4), Persekiojimo idėjų (RC6), Nesivaldymo (DISC), Perdėtai kontroliuojamo priešiškumo (O-H), MacAndrew taisytos alkoholizmo (MAC-R) skalių įverčiai bei žemesni Ego stiprumo (Es) ir Socialinės atsakomybės (Re) skalių įverčiai. Gauti rezultatai atitinka daugelio kitų tyrimų rezultatus, ir tai pagrindžia MMPI-2 naudojimą nuteistųjų psichologiniam įvertinimui Lietuvoje.
Virginija Klimukienė, Vaida Kalpokienė
Published: 19 October 2018
Kriminologijos studijos, Volume 5, pp 115-132; doi:10.15388/crimlithuan.2017.5.11735

Abstract:
[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba] Straipsnyje nagrinėjamas kognityvinės-elgesio korekcinės programos EQUIP poveikis Lietuvos vaikų socializacijos centrų auklėtinių kognityviniams iškraipymams, socialiniams įgūdžiams ir probleminiam elgesiui. Atliktas kiekybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 124 11–17 m. amžiaus VSC auklėtiniai (74 vaikinai ir 50 merginų). Tyrimo metu buvo lyginami EQUIP ir Palyginamosios grupės duomenys prieš ir po EQUIP programos vykdymo, naudotas mąstymo klaidų klausimynas HIT, socialinių įgūdžių vertinimo metodika bei demografinė anketa. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė reikšmingus EQUIP programoje dalyvavusių VSC auklėtinių mąstymo klaidų, elgesio problemų ir socialinių įgūdžių pokyčius, tuo tarpu VSC auklėtinių, nedalyvavusių korekcinėje programoje, kintamųjų pokyčių nenustatyta arba jie nėra statistiškai reikšmingi. Analizė patvirtino, kad EQUIP programos dalyvių amžius bei programos vykdymo intensyvumas yra svarbios sąlygos siekiant didesnio EQUIP programos poveikio.
Mantas Liesis, Ilona Michailovič
Published: 19 October 2018
Kriminologijos studijos, Volume 5, pp 91-114; doi:10.15388/crimlithuan.2017.5.11734

Abstract:
[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba] Straipsnyje nagrinėjamos mediacijos baudžiamojoje ir administracinių nusižengimų justicijoje įgyvendinimo galimybės teisminėje bylos nagrinėjimo stadijoje. Tyrimas apima: 1) pagrindinius konflikto šalių abejojimus, susijusius su dalyvavimu mediacijos procese, nes daug mediacijos procesų neįvyksta dėl konflikto šalių nenoro dalyvauti mediacijoje; 2) mediacijos taikymo pagrindus baudžiamojoje ir administracinių nusižengimų justicijoje teisminėje bylos nagrinėjimo stadijoje; 3) meditacijos proceso ypatumus teisminėje bylos nagrinėjimo stadijoje. Atliekant tyrimą buvo taikomi sisteminės analizės, lyginamasis metodai, analizuojama mokslinė literatūra, teisės aktai ir teismų praktika. Straipsnyje daug dėmesio skiriama Šiaulių apylinkės teismo sprendimams baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose, kuriose taikyta mediacija, nes būtent šio teismo jurisprudencijoje plačiai naudojama meditacijos paslauga atsiradus mediacijos pareigybei Lietuvos probacijos tarnybose.Kadangi absoliuti dauguma aptartų konflikto šalių abejojimų dėl ginčo sprendimo mediacijos būdu iškyla dėl atitinkamų žinių stokos, tai visuomenės švietimas apie meditaciją turi vykti nuolat įvairių teisinių profesijų atstovų. Tačiau ypatingą vaidmenį šioje srityje reikėtų skirti teisėjams, pirmiausia atsižvelgiant į jų autoritetą baudžiamojoje ir administracinėje justicijoje. Institucinė sąranga, o būtent probacijos tarnybose dirbantys mediatoriai, sudaro galimybes teisėjui į teismą kviesti mediatorius, kaip probacijos tarnybos atstovus, ir išklausius jų bei proceso šalių nuomonės, bylą perduoti meditacijos procesui. Mediacijos metu ne visada galima pasiekti susitarimą, tačiau dėl tarpusavio pagarbos šis instrumentas leidžia konflikto dalyviams kultūringai koegzistuoti ateityje.
Annette Kuhlmann, Helmut Kury
Kriminologijos studijos, Volume 5, pp 5-42; doi:10.15388/crimlithuan.2017.5.11731

Abstract:
[full article, abstract in English; only abstract in Lithuanian] This article provides an overview of the main themes and controversies in the restorative justice discussions in Europe and the US with special attention to the role of victims and mediators. This discussion is contextualized through a short description of the history of both state-centered and community-oriented restorative systems in response to law violation. Indigenous and pre-state formation responses to crime have predominantly been of a restorative nature with an interest in healing the harm experienced by all participants, aimed at addressing social problems and strengthening the community as a whole.
Kriminologijos studijos, Volume 4; doi:10.15388/CrimLithuan.2016.4.10727

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Margarita Dobrynina
Kriminologijos studijos, Volume 4; doi:10.15388/CrimLithuan.2016.4.10729

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Svetlana Justickaja, Renata Giedrytė-Mačiulienė
Kriminologijos studijos, Volume 4; doi:10.15388/CrimLithuan.2016.4.10730

Abstract:
Santrauka Šiame straipsnyje, pasitelkiant Tarptautinio jaunimo delinkvencinio elgesio, nuostatų ir viktimizacijos tyrimo (The Third International Self-Report Delinquency Study (ISRD-3)1) Lietuvoje duomenis, tiriamos situacinio veiksmo teorijos prielaidos lyties aspektu. Siekiama patikrinti, ar situacinio veiksmo teorijos prielaidos pasitvirtina aiškinant nepilnamečių delinkvencinį elgesį Lietuvoje ir ar šios teorijos prielaidos gali vienodai paaiškinti tiek vaikinų, tiek merginų delinkvencinį elgesį. Gauti tyrimo rezultatai leidžia kalbėti apie tai, kad ne visos situacinio veiksmo teorijos prielaidos buvo patvirtintos, o merginų ir vaikinų delinkvencinį elgesį prognozuoja kiek skirtingi veiksniai.
Gintautas Sakalauskas
Kriminologijos studijos, Volume 4; doi:10.15388/CrimLithuan.2016.4.10728

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Salomėja Zaksaitė
Kriminologijos studijos, Volume 4; doi:10.15388/CrimLithuan.2016.4.10732

Abstract:
Santrauka I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary; the evil it does is permanent.M. GandhiDomestic violence is associated with various contemporary legal and cultural issues: fundamental human rights, non-discrimination, hatred, feminist theories, Western roots of aggression etc. In this article, the protection from domestic violence is viewed in the light of national and international laws, of the jurisprudence of the European Court of Human Rights, as well as of certain criminological insights. The structure of the research is divided as follows: first, the substantive issues of domestic violence and the concept of such aggressive actions are investigated. To illustrate the relation between international, criminal, civil and social security law, a schematic interaction between the aforementioned substantive laws is introduced. Secondly, procedural issues are analyzed, certain good practice examples are presented and reflections on law-making are laid out.
Page of 6
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top