Refine Search

New Search

Results in Journal Journal of Clinical and Translational Hepatology: 463

(searched for: journal_id:(1304047))
Page of 10
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
John Koskinas, Athanasios Armakolas
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00140

Haris Muhammad, Aniqa Tehreem, Peng-Sheng Ting, Merve Gurakar, Sean Young Li, Cem Simsek, Saleh A. Alqahtani, Amy K. Kim, Ruhail Kohli, Ahmet Gurakar
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00125

Jiaqi Yang, David Sontag, Sam Kung, Gerald Y. Minuk
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00087

Hasan Ali, Taqi Rizvi, Mumtaz Niazi, Mark Galan, Nikolaos Pyrsopoulos
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00178

Parita Patel, Anjana Pillai
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00095

Xi Zhong, Hongsheng Tang, Tianpei Guan, Bingui Lu, Chuangjia Zhang, Danlei Tang, Jiansheng Li, Shuzhong Cui
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00053

Yang Li, Shengxia Yin, Rahma Issa, Xin Tong, Guiyang Wang, Juan Xia, Rui Huang, Guangmei Chen, Dan Weng, Chen Chen, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00051

Sitong Zhang, Yuan Ding, Zhongquan Sun, Yao Ge, Yanjie Li, Xin Han, Qianhui Xu, Liuzhi Zhou, Yining Chen, Hao Xu, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00016

Rui-Rui Wang, Hong-Qiu Gu, Ying-Ying Wei, Jin-Xiang Yang, Yi-Xin Hou, Hui-Min Liu, Zhi-Yun Yang, Xian-Bo Wang, Yu-Yong Jiang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00031

Corey Saraceni, John Birk
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00095

Li Han, Maolong Wang, Yuling Yang, Hanlin Xu, Lili Wei, Xia Huang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00144

Zi-Yu Zhou, Shao-Ru Liu, Lei-Bo Xu, Chao Liu, Rui Zhang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00056

Ran Xue, Jun Yang, Jing Wu, Zhongying Wang, Qinghua Meng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00028

Dongli Han, Jie Chen, Shousheng Liu, Zengzhi Zhang, Zhenzhen Zhao, Wenwen Jin, Yongning Xin
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00018

Akshay Shetty, Fanny Giron, Mukul K. Divatia, Muhammad I. Ahmad, Sudha Kodali, David Victor
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00072

Fei Liu, Changfeng Sun, Yuanfang Chen, Fei Du, Yuxiang Yang, Gang Wu
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00032

Deepak Madhu, Sanchit Sharma, Ashish Agarwal, Anoop Saraya
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00001

De-Zhen Guo, Ao Huang, Yu-Peng Wang, Ya Cao, Jia Fan, Xin-Rong Yang, Jian Zhou
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00152

Cheng-Lei Yang, Xue Qiu, Jin-Yan Lin, Xiao-Yu Chen, Yu-Mei Zhang, Xiao-Yin Hu, Jian-Hong Zhong, Shen Tang, Xi-Yi Li, Bang-De Xiang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00168

Chetan R. Kalal, Harshad Joshi, Vivek Kumar, Divya Gopal, Darshana Rathod, Ashish Shukla, Tarang Gianchandani, Chetan Bhatt
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00099

Ran Xue, Rong Li, Jianxin Wang, Weiping Tong, Jianyu Hao
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00007

Yi Tang, Zhenyong Tang, Jianrong Yang, Tianqi Liu, Yuntian Tang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00021

Xia Yu, Yi Lu, Shanshan Sun, Huilan Tu, Xianbin Xu, Kai Gong, Junjie Yao, Yu Shi, Jifang Sheng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00005

Anne-Marieke van Dijk, Sjoerd Dingerink, Felix Patience Chilunga, Karlijn Anna Catharina Meeks, Silver Bahendeka, Matthias Bernd Schulze, Ina Danquah, Tracy Bonsu Osei, Erik Serné, Charles Agyemang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00066

Qian Zhang, Hong Peng, Xiaoqing Liu, Huimin Wang, JinJie Du, Xinhua Luo, Hong Ren, Peng Hu
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00046

Chi Zhang, Jia-Wen Li, Zhao Wu, Hong Zhao, Gui-Qiang Wang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00136

Jian Wu, Cuifen Shi, Xinyu Sheng, Yanping Xu, Jinrong Zhang, Xinguo Zhao, Jiong Yu, Xinhui Shi, Gongqi Li, Hongcui Cao, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00117

Sulai Liu, Zhihua Zhang, Chao Guo, Zhangtao Yu, Siyuan He, Junaid Khan, Bo Jiang, Yinghui Song, Chuang Peng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00123

Yansheng Liu, Siyuan Tian, Gui Jia, Zheyi Han, Changcun Guo, Yulong Shang, Ying Han
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00119

Joshua M. Bender, Howard J. Worman
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00171

Yu-Jie Li, Kun-Hua Zhong, Xue-Hong Bai, Xi Tang, Peng Li, Zhi-Yong Yang, Hong-Yu Zhi, Xiao-Jun Li, Yang Chen, Peng Deng, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00184

Jinlin Hou, Qin Ning, Zhongping Duan, You Chen, Qing Xie, Fu-Sheng Wang, Lunli Zhang, Shanming Wu, Hong Tang, Jun Li, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00145

Cyriac Abby Philips, Kamna Kakkar, Moby Joseph, Praveen Kumar Yerol, Rizwan Ahamed, Sasidharan Rajesh, Philip Augustine
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00110

Jing Sun, Wen-Gang Li, Quan Wang, Wei-Ping He, Hong-Bo Wang, Ping Han, Tao Zhang, Ai-Min Zhang, Yu-Ze Fan, Ying-Zhe Sun, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00188

Dake Zhang, Ke Zhang, Urlike Protzer, Changqing Zeng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00062

Yuxin Zhang, Yujie Zhang, Huifang Liang, Zeng Zhuo, Pan Fan, Yifa Chen, Zhanguo Zhang, Wanguang Zhang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00024

Yi-Wen Shi, Fang-Ping He, Jin-Jun Chen, Hong Deng, Jun-Ping Shi, Cai-Yan Zhao, Yu-Qiang Mi, Zheng-Sheng Zou, Yong-Jian Zhou, Fu-Sheng Di, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00058

Hailing Liao, Siying Du, Ting Jiang, Mengyao Zheng, Zhao Xiang, Jinhui Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00157

Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00055

Abstract:
The coronavirus pandemic has resulted in increased rates of hepatic decompensation, morbidity and mortality in patients suffering from existing liver disease, and deranged liver biochemistries in those without liver disease. In patients with cirrhosis with coronavirus disease 2019 (COVID-19), new onset organ failures manifesting as acute-on-chronic liver failure have also been reported. The severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 (SARS-CoV-2) also directly binds to enterocytes and cholangiocytes via the angiotensin converting enzyme receptor 2, although the lung remains the portal of entry. Superadded with the COVID-19 related bystander hepatitis, a systemic inflammatory response is noted due to unregulated macrophage activation syndrome and cytokine storm. However, the exact definition and diagnostic criteria of the ‘cytokine storm’ in COVID-19 are yet unclear. In addition, inflammatory markers like C-reactive protein, ferritin, D-dimer and procalcitonin are frequently elevated. This in turn leads to disease progression, activation of the coagulation cascade, vascular microthrombi and immune-mediated injury in different organ systems. Deranged liver chemistries are also noted due to the cytokine storm, and synergistic hypoxic or ischemic liver injury, drug-induced liver injury, and use of hepatotoxic antiviral agents all contribute to deranged liver chemistry. Control of an unregulated cytokine storm at an early stage may avert disease morbidity and mortality. Several immunomodulator drugs and repurposed immunosuppressive agents have been used in COVID-19 with varying degrees of success.
Yongdong Niu, Shaohua Fan, Qin Luo, Liming Chen, Danmei Huang, Wenjun Chang, Wenxin Qin, Ganggang Shi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00036

Sandeep Satsangi, Nitin Gupta, Parul Kodan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00174

Man-Man Xu, Ming Kong, Peng-Fei Yu, Ying-Ying Cao, Fang Liu, Bing Zhu, Yi-Zhi Zhang, Wang Lu, Huai-Bin Zou, Bin-Wei Duan, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00179

Bing Han, Yi Yang, Lei Tang, Rujia Xie, Qin Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00185

, Anand Kulkarni, Mithun Sharma, Padaki Nagaraja Rao, Duvvuru Nageshwar Reddy
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00011

Hao Zhang, Peng Xia, Weijie Ma, Yufeng Yuan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00103

Xiliu Chen, Di Liu, Dongliang Yang,
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00129

Abstract:
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic continues worldwide. We report here two cases of chronic hepatitis B patients with acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection treated with tenofovir disoproxil fumarate who demonstrated a favorable outcome. This report adds some evidence that concurrent HBV infection may not worsen COVID-19 infection and tenofovir disoproxil fumarate treatment may have partial positive effect on COVID-19 rapid recovery.
Page of 10
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top