Refine Search

New Search

Result: 1

(searched for: doi:10.34169/2414-0651.2019.3(23).99-109)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Д.а. Гриб, Б.о. Демідов, О.о. Хмелевська, С.і. Хмелевський
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України pp 18-27; https://doi.org/10.30748/nitps.2021.42.02

Abstract:
У статті розглядаються проблемні питання, що пов'язані з використанням принципів і положень програмно-ситуаційного підходу до вирішення задач управління розвитком системи озброєння збройних сил держави у програмному періоді часу. Основна увага приділяється скоординованому використанню стратегічного програмно-цільового планування і програмно-ситуаційного підходу до оперативного управління вирішенням проблемних ситуацій в умовах невизначеності і недостатності вихідних даних, що необхідні для адекватного і адаптивного реагування на зміни зовнішнього середовища (оперативно-стратегічної, воєнно-економічної, виробничо-технологічної та іншої обстановки). Аналізуються відмінності програмно-ситуаційного і програмно-цільового підходу для оперативного планування заходів з протидії негативним тенденціям розвитку системи озброєння. Указується на доцільність використання орієнтованих графів для створення моделей проблемних ситуацій розвитку системи озброєння та окремих її складових на довгостроковий період.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top