Refine Search

New Search

Results: 3

(searched for: doi:10.33122/ijtmer.v2i3.119)
Save to Scifeed
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Emine Tuğba YORULMAZ, Zehra Belhan, Ezgi Koca, Vildan Kocatepe, Vesile Ünver
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Volume 9, pp 115-122; https://doi.org/10.31125/hunhemsire.1102105

Abstract:
Görsel ve işitsel materyaller yazılı metinlere göre daha büyük bir etkiye sahip olduğundan, öğrenciler ile iletişim kurmada etkin yol olabilir. Videolar, öğrencilere geleneksel basılı materyaller ile ulaştırılamayan bilgileri grafik, metin ve sesle desteklenen bir mozaik şeklinde sunabilir. Videolarla öğrenciye içerik seçimi, duraklatma, geri sarma, ileri sarma ve hatta oynatma hızının kontrolünün verilmesi, öğrenciyi öğrenme sürecine aktif olarak dâhil olmaya teşvik ederek ve konsantrasyonunu artırarak akılda kalıcılığı artırabilir. Belirli bir konusu olan ve belirli bir izleyiciye hitap eden bir video, öğrencinin motivasyonunu artırabilir. Ön prodüksiyon, prodüksiyon ve post prodüksiyon olmak üzere üç aşamadan oluşan video tasarlanmasında, “Video Kurgu Taslağı” kullanımı, bilgilerin tanımlanması ve düzenlenmesi için kullanılabilecek bir tekniktir. Video Kurgu Taslağı hem zaman hem de maliyet açısından önemli avantajları beraberinde getirir. Tasarımı kullanıcılarına bilgi veya netlik sağlayan “Video Kurgu Taslağı”, bilgilerin seçilmesi, öncelik sırasına koyulması ve düzenlemesine izin verdiğinden; video oluşturulmasının tüm basamaklarında rehberlik ederek belirlenen hedeflere bağlı kalmayı sağlar. Öğrenme hedefleri belli olan “Video Kurgu Taslağı”nda önemli noktalara dikkat çekmek için işitsel ve görsel materyallerin kullanılacağı yerler belirtilerek, oluşacak videonun etkileşimli hale getirilmesi kolaylaştırılmalıdır. “Video Kurgu Taslağı” kullanılarak oluşturulan videolar kısa tutulmalı ve diğer ders materyalleri ile ilişkilendirilmelidir.
S Rahayu, D Sa’Adillah, R A Sodikin, D Tresnawati
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1098; https://doi.org/10.1088/1757-899x/1098/3/032074

Abstract:
Driving License has become an essential factor in traffic, is also one of the requirements that must be possessed by motorcyclists. In obtaining a Driving License is not as easy as it seems, not a few people who fail in making a Driving License. The reasons vary, most frequently found is due to the difficulty of the field for the practice test and lack of ignorance in completing each of the listing tests. Apart from problems, needs be a solution, such as a learning medium for people who often fail or even for those who first want to make a Driving License. The development method used is the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) system, such as concepts, design, material collection, assembly, testing, and distribution. This article produces a simulation design of a motor vehicle driving license that can be used on an android smartphone. The instructional media for simulating motor vehicle driving licenses to be e pected to be able to illustrate making a driving license before a real practice test at the City Resort Police Station.
Page of 1
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top