Refine Search

New Search

Results: 1,150

(searched for: publisher_id:1944)
Save to Scifeed
Page of 23
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Ran Xue, Rong Li, Jianxin Wang, Weiping Tong, Jianyu Hao
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00007

Ali Serhal, Pascale Aouad, Muhamad Serhal, Ashitha Pathrose, Pamela Lombardi, James Carr, Ryan Avery, Robert R. Edelman
Exploratory Research and Hypothesis in Medicine; doi:10.14218/erhm.2021.00011

Yi Tang, Zhenyong Tang, Jianrong Yang, Tianqi Liu, Yuntian Tang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00021

Xia Yu, Yi Lu, Shanshan Sun, Huilan Tu, Xianbin Xu, Kai Gong, Junjie Yao, Yu Shi, Jifang Sheng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00005

Anne-Marieke van Dijk, Sjoerd Dingerink, Felix Patience Chilunga, Karlijn Anna Catharina Meeks, Silver Bahendeka, Matthias Bernd Schulze, Ina Danquah, Tracy Bonsu Osei, Erik Serné, Charles Agyemang, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00066

Qian Zhang, Hong Peng, Xiaoqing Liu, Huimin Wang, JinJie Du, Xinhua Luo, Hong Ren, Peng Hu
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00046

Yansheng Liu, Siyuan Tian, Gui Jia, Zheyi Han, Changcun Guo, Yulong Shang, Ying Han
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00119

Chi Zhang, Jia-Wen Li, Zhao Wu, Hong Zhao, Gui-Qiang Wang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00136

Sulai Liu, Zhihua Zhang, Chao Guo, Zhangtao Yu, Siyuan He, Junaid Khan, Bo Jiang, Yinghui Song, Chuang Peng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00123

Jian Wu, Cuifen Shi, Xinyu Sheng, Yanping Xu, Jinrong Zhang, Xinguo Zhao, Jiong Yu, Xinhui Shi, Gongqi Li, Hongcui Cao, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00117

Joshua M. Bender, Howard J. Worman
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00171

Yu-Jie Li, Kun-Hua Zhong, Xue-Hong Bai, Xi Tang, Peng Li, Zhi-Yong Yang, Hong-Yu Zhi, Xiao-Jun Li, Yang Chen, Peng Deng, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00184

Jing Sun, Wen-Gang Li, Quan Wang, Wei-Ping He, Hong-Bo Wang, Ping Han, Tao Zhang, Ai-Min Zhang, Yu-Ze Fan, Ying-Zhe Sun, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00188

Cyriac Abby Philips, Kamna Kakkar, Moby Joseph, Praveen Kumar Yerol, Rizwan Ahamed, Sasidharan Rajesh, Philip Augustine
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00110

Jinlin Hou, Qin Ning, Zhongping Duan, You Chen, Qing Xie, Fu-Sheng Wang, Lunli Zhang, Shanming Wu, Hong Tang, Jun Li, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00145

Anamika Banerjee, Sunil Kumar Malonia, Shubham Dutta
Journal of Exploratory Research in Pharmacology; doi:10.14218/jerp.2020.00033

Dake Zhang, Ke Zhang, Urlike Protzer, Changqing Zeng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00062

Yuxin Zhang, Yujie Zhang, Huifang Liang, Zeng Zhuo, Pan Fan, Yifa Chen, Zhanguo Zhang, Wanguang Zhang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00024

Haiyan Wu, Shuzhong Liu, Hesheng Luo, Mingkai Chen
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00126

Paulina Vidal-Cevallos, Norberto Chavez-Tapia
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00137

Yi-Wen Shi, Fang-Ping He, Jin-Jun Chen, Hong Deng, Jun-Ping Shi, Cai-Yan Zhao, Yu-Qiang Mi, Zheng-Sheng Zou, Yong-Jian Zhou, Fu-Sheng Di, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00058

Hailing Liao, Siying Du, Ting Jiang, Mengyao Zheng, Zhao Xiang, Jinhui Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00157

Yongdong Niu, Shaohua Fan, Qin Luo, Liming Chen, Danmei Huang, Wenjun Chang, Wenxin Qin, Ganggang Shi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00036

Sandeep Satsangi, Nitin Gupta, Parul Kodan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00174

Madhumita Premkumar, Chandan Kumar Kedarisetty
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00055

Bing Han, Yi Yang, Lei Tang, Rujia Xie, Qin Yang
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00185

Ran Wang, Zhengde Xie
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00135

Man-Man Xu, Ming Kong, Peng-Fei Yu, Ying-Ying Cao, Fang Liu, Bing Zhu, Yi-Zhi Zhang, Wang Lu, Huai-Bin Zou, Bin-Wei Duan, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00179

Pramod Kumar, Anand Kulkarni, Mithun Sharma, Padaki Nagaraja Rao, Duvvuru Nageshwar Reddy
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00011

Hao Zhang, Peng Xia, Weijie Ma, Yufeng Yuan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00103

Xiliu Chen, Di Liu, Dongliang Yang, Xin Zheng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00129

Yi-Wen Chen, Shu-Dong Xia
Exploratory Research and Hypothesis in Medicine; doi:10.14218/erhm.2020.00077

Bin-Yan Zhong, Wan-Sheng Wang, Shen Zhang, Hai-Dong Zhu, Lei Zhang, Jian Shen, Xiao-Li Zhu, Gao-Jun Teng, Cai-Fang Ni
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00049

Linda Beenet, Diego Tonesi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00074

Cai Chen, Yang Shen, Xiyuan Li, Xiangwei Meng, Zhixiang Ma, Jianpeng An, Qianqian Lin
Exploratory Research and Hypothesis in Medicine; doi:10.14218/erhm.2020.00072

Gong Feng, Lanjing Zhang, Ke Wang, Bohao Chen, Harry Hua-Xiang Xia
Journal of Exploratory Research in Pharmacology; doi:10.14218/jerp.2021.00004

Hakim Rahmoune, Nada Boutrid
Journal of Exploratory Research in Pharmacology; doi:10.14218/jerp.2020.00025

Dan Xiao, Ke Liu, Jun Chen, Yiyi Gong, Xiaobo Zhou, Jia Huang
Exploratory Research and Hypothesis in Medicine; doi:10.14218/erhm.2021.00009

Kim Lawson, Attam Singh, Ilya Kantsedikas, Christopher Arthur Jenner, Daniel Keith Austen
Journal of Exploratory Research in Pharmacology; doi:10.14218/jerp.2020.00043

Weixia Li, Ruokun Li, Xiangtian Zhao, Xiaozhu Lin, Yixing Yu, Jing Zhang, Kemin Chen, Weimin Chai, Fuhua Yan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00173

Xiaoshuang Zhou, Yidong Li, Yaqiu Ji, Tian Liu, Ninghui Zhao, Jiefeng He, Jia Yao
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00142

Wei Zhang, Lu Liu, Ming Zhang, Feng Zhang, Chunyan Peng, Bin Zhang, Jun Chen, Lin Li, Jian He, Jiangqiang Xiao, et al.
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00124

Yongyuan Zheng, Shu Zhu, Xingrong Zheng, Wenxiong Xu, Xuejun Li, Jianguo Li, Zhiliang Gao, Chan Xie, Liang Peng
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2021.00014

Ying Cao, Ying Fan, Yanbin Wang, Xiyao Liu, Wen Xie
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00092

Jian-Bo Han, Qing-Hua Shu, Yu-Feng Zhang, Yong-Xiang Yi
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00159

Xuefeng Ma, Shousheng Liu, Mengke Wang, Yifen Wang, Shuixian Du, Yongning Xin, Shiying Xuan
Journal of Clinical and Translational Hepatology; doi:10.14218/jcth.2020.00164

Page of 23
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top