Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 96

(searched for: doi:(10.33082/*))
Save to Scifeed
Page of 10
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
V.A. Kuznetsov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 86-92; doi:10.33082/2226-1893-2019-3-86-92

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
В.с. Кравчук, О.о. Немчук, O. Lymarenko
Herald of the Odessa National Maritime University pp 49-58; doi:10.33082/2226-1893-2019-3-49-58

Abstract:
Розглянуто особливості оцінки втомної міцності зубів зубчастих коліс при згині. Показано, що в усіх стандартах для оцінки втомної міцності зубів коліс застосовують значення границь витривалості, одержаних трудомісткими експериментальними методами. На основі аналізу відповідних даних обґрунтована необхідність розробки розрахункових залежностей для визначення границь витривалості зубів зубчастих коліс, побудованих на статистичних закономірностях подібності втомного руйнування. Запропоновано метод для розрахункової оцінки границь витривалості поверхнево зміцнених зубів коліс при згині. Проведено експериментальні дослідження границь витривалості цементованих зубів зубчастих коліс при згині. Наведено аналіз розрахункових та експериментальних даних. Показана доцільність застосування на практиці розробленого метода для розрахункової оцінки границь витривалості зміцнених зубів зубчастих коліс.
G.V. Yegorov, V.I. Tonyuk
Herald of the Odessa National Maritime University pp 5-24; doi:10.33082/2226-1893-2019-3-5-24

Abstract:
Середній вік суден класу «Волго-Балт» / «Сормов-ський» в даний час складає більше за 30-35 років, що цілком обумовлює загальну необхідність поповнення флоту новими суднами з такою ж річковою вантажопідйомністю – суднами проекту RSD32M. Концепт є розвитком проектів RSD18 (типу «UCF») і RSD32, створених Морським Інженерним Бюро в 2005-2006 роках, і «однокласником» проекту RSD17 (типу «Мірзага Халілов») і суден типу «Валдай» і «Русич». Судно «південного» типу, тому вибір класу судна за районам плавання (R2) і за льодовою категорію (Ice1); застосування люкових закриттів знімного типу з козловим судновим краном; середньооборотні дизеля в якості головних двигунів і які вже стали класичними для цього типу суден повноповоротні гвинто-рульові колонки з гвинтами фіксованого кроку. Виконано детальний аналіз основних характеристик, а також їх порівняння з характеристиками суден-аналогів. Коефіцієнт викорис-тання водотоннажності за дедвейтом є найкращим на всіх розглянутих осадках. Питомі показники при інших осадках проекту RSD32M кращі, ніж на інших суднах аналогічного класу. При роботі в портах Каспій-ського і Азовського морів проект RSD32M матиме економічні переваги в порівнянні з усіма іншими суднами.
L.S. Chernovа
Herald of the Odessa National Maritime University pp 214-235; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-214-235

Abstract:
В рамках даного дослідження запропоновано спосіб спрощення комбінаторного розв’язку задачі дискретної оптимізації. Він заснований на тому, що виконується декомпозиція системи, яка відо-бражає систему обмежень багатовимірної вихідної задачі на двовимірну координатну площину. Такий спосіб дозволяє отримати просту систему графічних розв’язувань складної задачі лінійної дискретної оптимізації. Автоматизація розрахунків в середовищі Maple® складає передумови для подальшого розвитку та удосконалення подібних алгоритмів та викорис-тання в магістерських освітніх програмах.
А. Murad'yan, S. Rusanova
Herald of the Odessa National Maritime University pp 183-198; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-183-198

Abstract:
Формування транспортних логістичних ланцюгів на основі календарного планування завантаження і підведення вагонів в транспортний вузол під морські судна є одним з основних завдань регіо-нального транспортно-логістичного центру [1-3]. Необхідність розробки методики календарного планування для цієї мети диктується недо-сконалістю існуючих підходів до взаємодії залізничного транспорту з морським, які ґрунтуються на стереотипі, що для виключення простою вагонів на підходах до порту досить забезпечити їх рівномірне підве-дення залізницею в кількості, що не перевищує можливості вантажно-розвантажувальних машин і механізмів порту
A.A. Vasserman
Herald of the Odessa National Maritime University pp 121-126; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-121-126

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
A.G. Egorov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 41-76; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-41-76

Abstract:
В статье приведены примеры реализации на практике модернизации и конверсии речных круизных пассажирских судов, выполненные по проектам Морского Инженерного Бюро. Отмечены особенности таких работ. Показаны результаты модернизации и конверсии
O.I. Ursolov
Herald of the Odessa National Maritime University pp 91-106; doi:10.33082/2226-1915-2-2019-91-106

Abstract:
Рассмотрена задача расчёта изгиба судового валопровода с учётом деформаций кронштейна и деформации вкладыша кормового подшипника, представленного нелинейным упругим основанием. Предложен обобщённый метод релаксации в последовательных приближениях, обеспечивающий сходимость расчётов в задачах с обратными связями. Эффективность применения метода по сравнению с методом простых итераций показана на примере расчёта изгиба типичного проекта валопровода, имеющего кронштейн
Page of 10
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top