Refine Search

New Search

Advanced search

Results: 33

(searched for: doi:(10.29382/*))
Save to Scifeed
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Zhen-Xuan Zou, Ming Zhang, Xu-Dong He, Sheng-Fa Lin, Zheng-Yao Dong, Kan Sun
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 179-185; doi:10.29382/eqs-2019-0179-08

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 80-97; doi:10.29382/eqs-2019-0080-05

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 99-100; doi:10.29382/eqs-2019-0099-01

Qingjun Meng, Aizhi Guo, Xiangteng Wang, Shuofan Wang
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 1-11; doi:10.29382/eqs-2019-0001-1

Xue-Zhong Chen, Yan-E Li, Yong-Gang Wei
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 35-39; doi:10.29382/eqs-2019-0035-4

Ji Wang, Zhanwu Gao, Wei Xu, ZhaoDe Yuan, Zhicheng Liu, Xiaoliang Zhang
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 170-178; doi:10.29382/eqs-2019-0170-07

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Sciprofile linkLingxin Zhang, Sciprofile linkBaijie Zhu, Yunqin Xue, Jialu Ma
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 157-169; doi:10.29382/eqs-2019-0157-06

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Valery M. Sorokin, Alexey K. Yashchenko, Victor A. Novikov
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 26-34; doi:10.29382/eqs-2019-0026-3

Fahmi Arif Kurnianto, Fahrudi Ahwan Ikhsan, Bejo Apriyanto, Elan Artono Nurdin
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 40-46; doi:10.29382/eqs-2019-0040-5

Sciprofile linkZhenning Ba, Qiaozhi Sang, Jianwen Liang
Published: 1 January 2019
Earthquake Science, Volume 32, pp 125-142; doi:10.29382/eqs-2019-0125-04

The publisher has not yet granted permission to display this abstract.
Page of 4
Articles per Page
by
Show export options
  Select all
Back to Top Top