New Search

Export article
Open Access

Шляхи інтеграції хореографічного мистецтва та техніко-естетичних видів спорту

Valentyna Sosina
Танцювальні студії pp 81-90; doi:10.31866/2616-7646.1.2018.142017

Abstract: Проблема інтеграції спорту та мистецтва не нова, однак особливе значення вона набула у теперішній час. У зв’язку з цим аналіз шляхів, що сприяють інтеграції мистецтва та спорту, на прикладі хореографічного мистецтва та техніко-естетичних видів спорту є актуальним і представляє теоретичний і практичний інтерес. Мета дослідження полягала в аналізі шляхів інтеграції хореографічного мистецтва та техніко-естетичних видів спорту у світлі сучасних тенденцій їх розвитку. Методи дослідження. У ході дослідження було застосовано теоретичний аналіз даних науково-методичної та спеціальної літератури, документальних матеріалів (правила змагань, навчальні програми для хореографічних шкіл і танцювальних колективів, а також з техніко-естетичних видів спорту), відеоаналіз балетних спектаклів, виступів і практичних занять хореографічних колективів, балетних студій, провідних спортсменів тощо. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що зроблено детальний аналіз факторів, що визначають можливі шляхи їх інтеграції, що обумовлені історичними аспектами виникнення обох видів діяльності людини, естетичним початком, значенням виразності, подібним засобам і методам навчання і виховання, переліком структурних груп і подібністю техніки виконання рухів, наявністю наперед складеної програми дій (композиції), способам музичного супроводу, вимогами до морфологічних, функціональних і фізичних показників, оформленням виступів, костюмів тощо. Висновки. Проведений аналіз дозволив виділити спільні та відмінні риси, а також можливі шляхи інтеграції, синтезу, взаємопроникнення та взаємозбагачення хореографічного мистецтва та техніко- естетичних видів спорту, завдяки яким виникли нові види спорту, де естетична значимість має яскраво виражений характер (художня гімнастика, синхронне плавання, фрістайл, черлідинг, естетична гімнастика та ін.). Виявлено, що завдяки сучасним тенденціям розвитку мистецтва хореографії та техніко-естетичних видів спорту й надалі буде відбуватиметься їх взаємна інтеграція, що сприятиме появі нових видів спорту і напрямів хореографічного мистецтва.

Share this article

Click here to see the statistics on "Танцювальні студії" .
Back to Top Top