New Search

Export article

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BECERİLERİNİ EDİNMEDE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ

Ahmet Yikmiş, Nesime Kübra Keskin
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1743-1754; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-538683

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top