New Search

Export article

Problem interpretacji myśli Parmenidesa w duchu monizmu predykatywnego i numerycznego

Alexandre Uchan, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytet Warszawski
Published: 1 July 2021

Share this article

Click here to see the statistics on "Edukacja Filozoficzna" .
Back to Top Top