New Search

Export article
Open Access

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ КОЛООБІГУ КУЛЬТУРИ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ФЕНОМЕНІВ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Сергій Сергійович Русаков
Питання культурології pp 24-37; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221040

Abstract: Мета статті – обґрунтувати вагомість і можливості застосування теоретичної моделіколообігу культури для вивчення ціннісно-смислових аспектів феноменів сучасноїкультури, проаналізувавши досвід впровадження зазначеної моделі. У дослідженнівикористані методи аналізу та узагальнення, за допомогою яких з’ясовано особливостівикористання теоретичної моделі колообігу культури. Також використано герменевтичнийпідхід – для дослідження смислових аспектів культурних феноменів. Наукова новизнаполягає в обґрунтуванні перспектив використання моделі колообігу культури для аналізуфеноменів сучасної культури в рамках вітчизняних культурологічних студій. Висновки.Встановлено, що використання моделі колообігу культури, яка пропонує вивчення значеньв контексті здобуття людиною соціокультурного досвіду, значно розширює дослідницькірамки інтерпретації ціннісно-смислової сфери людини. Доведено, що теоретична модельє значимою, адже відповідає особливостям української культурології та може бутивикористана як складова методології досліджень смислотворчого аспекту феноменівсучасної культури. Для підтвердження перспективності використання культурологічногокола наведено авторську розробку ціннісно-смислового аспекту колообігу значенькаштана в контексті міської культури Києва та продемонстровано потенціал цієї моделідля аналізу сучасного мистецтва та артринку. Дослідження, які спираються на п’ятьвзаємозалежних процесів – репрезентацію, ідентичність, виробництво, споживаннята регулювання – потребують детального розгляду світоглядних орієнтирів людини,повсякденних соціальних практик, стилю життя та способів розуміння дійсності,а також вивчення творів мистецтва та офіційної документації, що засвідчує можливостірізностороннього вивчення цінностей та смислів, які циркулюють у динамічномупросторі культури. Стаття є частиною культурологічного дослідження артринку як сферифункціонування сучасного мистецтва і спрямована на пошук сучасної методології.Обґрунтовано доцільність використання моделі колообігу культури як теоретичноїоснови, що уможливлює вивчення специфіки формування значень під час здобуттялюдиною досвіду в різних соціокультурних умовах.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top