New Search

Advanced search
Export article

H.1105 / M.1693-94 TARİHLİ VE 03648 NUMARALI MALİYEDEN MÜDEVVER DEFTERE GÖRE; KARİNABAD KAZASINDA CİZYE UYGULAMASI

Mustafa Işik
Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi pp 283-298; doi:10.32953/abad.616462

Share this article

Click here to see the statistics on "Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi" .