New Search

Export article

Kısıtlı Sulama Uygulamalarının İHA Multispektral Algılamaya Dayalı Vejetasyon İndekslerine Etkisi

Sinan Demir, Levent Başayiğit

Share this article

Click here to see the statistics on "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi" .
Back to Top Top