New Search

Export article
Open Access

ВИКОРИСТАННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБʼЄКТІВ ЧЕРКАЩИНИ ЯК ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОГО РЕСУРСУ

Олександр Євгенович Зараховський
Питання культурології pp 120-136; doi:10.31866/2410-1311.36.2020.221055

Abstract: Мета статті – виявити сучасний стан залучення археологічних об’єктів Черкащинидо туристичної діяльності. Методологія дослідження полягає в огляді й аналізілітературних та архівних джерел; за допомогою проблемно-типологічного методудосліджено специфіку пристосування різних категорій археологічних пам’яток краю довикористання в туристичній сфері; історичний метод використовувався для дослідженнянерухомих об’єктів археології області у хронології їхнього виникнення та вивчення;метод польових досліджень був використаний для збору інформації про сучасний станпідготовленості цих об’єктів до експонування та залучення до екскурсійної діяльності.Наукова новизна полягає у висвітленні нерухомих археологічних об’єктів Черкаськоїобласті як сучасного туристично-екскурсійного ресурсу. Висновки. Встановлено, щов туристично-екскурсійну діяльність залучена лише «рухома» складова археологічноїспадщини Черкащини, використання якої зводиться до музейних експозицій,присвячених артефактам з місць розкопок. Нерухомі археологічні об’єкти краюпродовжують залишатися латентним туристичним ресурсом. Найвизначніші археологічніпам’ятки області, пов’язані з палеолітичною, трипільською та скіфською культурами,практично не підготовлені до експонування на місці розкопок. Це сприяє їх повільномуруйнуванню, нищенню та забуттю. Оскільки всебічне пізнання археологічних культурнеможливе лише в рамках музейних експозицій, необхідним є створення експозиційбезпосередньо на місці розкопок нерухомих об’єктів археологічної спадщини краю,їх відновлення та популяризація шляхом залучення до подієвого туризму, розвитоктуристичної інфраструктури.

Share this article

Click here to see the statistics on "Питання культурології" .
Back to Top Top