New Search

Export article
Open Access

III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» Europa Dwóch Płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Sesja lubelska: Kościół i Państwo w służbie rodziny. Lublin, 16-17 października 2019 roku

Published: 28 September 2020
Kościół i Prawo , Volume 9, pp 219-227; doi:10.18290/kip2091-14

Share this article

Click here to see the statistics on "Kościół i Prawo" .
Back to Top Top