New Search

Export article

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIM ENGELLERİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Ajlan Saç, Uğur Sivrikaya
Published: 1 January 2021

Share this article

Click here to see the statistics on "ROL Spor Bilimleri Dergisi" .
Back to Top Top