New Search

Export article
Open Access

Етнополітика в Україні у 1917-1921 рр.: методологічні аспекти та історичні дискурси

Юрій Ладний
Старожитності Лукомор'я pp 45-55; doi:10.33782/2708-4116.2020.3.35

Abstract: Публікація присвячена методологічним проблемам та історичним дискурсам дослідження етнонаціональної політики в Україні періоду Української національної революції 1917-1921 рр. Автором наголошується на актуальності та значущості проблеми, яка у сучасній українській історіографії не одержала комплексного компаративного аналізу. В статті наголошується на методах дослідження означеної проблеми, які носять міждисциплінарний характер і ґрунтуються на важливих пізнавальних принципах: науковості, історизму та об’єктивності. Застосування різноманітних загальних і спеціальних методів дозволило автору визначити траєкторію наукового пошуку для реальної реконструкції історичних подій.

Share this article

Click here to see the statistics on "Старожитності Лукомор'я" .
Back to Top Top