New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Akademisyen olmak

Ayla Oktay
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi , Volume 2, pp 447-449; doi:10.24130/eccd-jecs.196720182275

Abstract: Akademisyen olmayı sadece bir meslek olarak göremeyiz. Akademisyen olmayı hayat tarzına dönüştürmüş insanlar başarılı olabilir. Akademisyen olmak, başlıca iki konuda incelenebilir. Akademisyen olacak hocaları yetiştirmek açısından ve akademisyen olmayı seçen genç elemanlar açısından olarak ele alınabilir. Akademisyen olacak hocaları yetiştiren akademisyenler öncelikle objektif bir alım yapmalıdır. Daha sonra, hoca asistanının mesleki gelişimi desteklemeli ve alanda etkin bir konuma getirmelidir. Akademisyen olmayı seçen genç elemanlar ise, alanda deneyimli bir hoca ile çalışarak kendilerini geliştirmelidir. Bunun yanında bilgi birikimlerini artırmalı ve genel kültürlerini geliştirmedirler. Ders verme, araştırma ve yayın konularında kendilerini olabildiğince geliştirmelidirler. Puan kaygısıyla değil; alana katkı yapma kaygısıyla yapmalıdırlar.
Keywords: bir / BAA / Ndan / Kendilerini / yetiÅ / Akademisyen olmayÄ / Akademisyen olmak

Share this article

Click here to see the statistics on "Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi" .