New Search

Advanced search
Export article
Open Access

Türkiye'de Sigortacılık Sektöründe Doğrudan Satış Personeli İstihdam Yapısı

Hasan Alp Özel, Karabük University
International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences , Volume 2, pp 134-141; doi:10.29329/ijiasos.2018.192.1

Share this article