New Search

Export article

VİYOLONSEL EĞİTİMİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ENTONASYON PROBLEMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN ÖĞRENCİ PERFORMANSI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Çiğdem Çinar,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Volume 20, pp 1853-1865; doi:10.17240/aibuefd.2020.20.58249-652462

Share this article

Click here to see the statistics on "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi" .
Back to Top Top