New Search

Export article
Open Access

Організація фармацевтичної справи, промислова фармація та судова фармація щодо компетенцій управління якістю під час обігу лікарських засобів: стандарти GxP

Viktoriia Shapovalova, Valerii Shapovalov, Аліна Осинцева, Сергій Негрецький, Anatolii Derkach

Abstract: Проведено дослідження компетенцій для управління якістю у фармацевтичній галузі під час обігу ЛЗ у відповідності до стандартів GxP (GDP, GLP, GCP, GSP, GDP, GPP) в межах організації фармацевтичної справи, промислової та судової фармації. Проаналізовано зміни, що відбулися в сучасній системі фармацевтичного забезпечення населення, у відносинах між суб’єктами фармацевтичного ринку та державою. Вивчено роль фармацевтичних підприємств і закладів охорони здоров’я у контексті впровадження комплексу належних практик GxP. Акцентовано увагу на моделі формування організаційно-управлінської культури управління якістю у майбутніх фармацевтів в системі правовідносин «лікар-пацієнт-фармацевт-адвокат». Система правовідносин заснована на юридичній, фармацевтичній опіці, інтеграції загальних і спеціальних компетенцій. Актуалізовано потребу обґрунтування наукових засад професійної підготовки фармацевтів нової генерації, що володіють основами організаційно-управлінської культури та відповідними освітніми та комунікаційними технологіями щодо управління якістю за стандартами GxP упродовж обігу лікарських засобів на фармацевтичному ринку.

Share this article

Click here to see the statistics on "Actual Problems of Medicine and Pharmacy" .
References (17)
    Back to Top Top